CVideo

Under ALD har du mulighet til å søke på mange spennende stillinger hos de ulike aktørene. ALD benytter CVideo som søknadsportal.

Hvilke stillinger som er utlyst publiseres på CVideos landingsside 1. februar kl. 12:00: https://app.cvideo.no/aldoslo. Portalen åpner også for søknader samme dag.
Du kan søke på så mange stillinger du vil i den ordinære søknadsprosessen.
Søknadsfristen er søndag 14. februar kl. 23:59.

Se video under for en rask innføring i CVideo.

Intervjuordningen
I tillegg til ordinære søknader kan du også delta i intervjuordningen. Denne gjennomføres ved at du må ha lastet opp digital CV og søknad gjennom CVideo før søknadsfristen går ut søndag 14. februar kl. 23:59. Her er du med i trekning av et intervju på den aktuelle stillingen aktøren utlyser. Husk at for å delta i intervjuordningen MÅ du delta på den digitale messedagen via Graduateland fredag 12. februar.

Se hvilke aktører som deltar i intervjuordningen her: http://arbeidslivsdagene.no/intervjuordningen/intervjuaktorer/

Har du noen spørsmål til bruken av CVideo?
Send mail til kontakt@cvideo.no