Intervjuordningen

INTERVJUORDNINGEN

HVA ER INTERVJUORDNINGEN?

Intervjuordningen arrangeres uavhengig av de ordinære søknadene. Intervjuordningen er en «intervjukonkurranse» hvor det trekkes ut én tilfeldig person blant søknadene til hver deltakende aktør. Den valgte personen vinner et intervju i etterkant av ALD-ukene. Hvilke firmaer som er med i ordningen finner du på våre nettsider, http://arbeidslivsdagene.no/cvideo/intervjuordningens-aktorer/. Du må ha bestått 2. avdeling for å være med i ordningen.

Intervjuordningen gir studentene en unik mulighet til å vise hva de er gode for på intervju. De søknader du leverer til aktørene gjennom intervjuordningen vil dessuten gis til aktørene som alminnelige søknader for trainee- og praktikantstillinger. http://arbeidslivsdagene.no/cvideo/intervjuordningens-aktorer/

HVORDAN DELTAR JEG?

For å være med i intervjuordningen må du laste opp en digital CV og søknad gjennom CVideo til en eller flere av de deltakende aktørene. Du deltar enkelt ved å huke av at du vil delta under den ordinære søknadsprosessen. I tillegg må du delta på den digitale messedagen på Graduateland den 11. februar på aldoslo.graduateland.com.  Fristen for å legge inn søknad er kl. 23.59 fredag 11. februar. Vinnerne av intervjuordningen vil bli kontaktet fortløpende etter dette. 

HUSKELISTE

  • Studentene må ha fullført 2. avdeling (4 semestre) for å kunne delta i ordningen.
  • Delta på den digitale messedagen
  • Legge inn søknad på CVideo innen kl. 16.00 fredag 11. februar
  • Sende søknad til de valgte aktørene gjennom CVideo