CVideo

CVideo

Under ALD har du mulighet til å søke på mange spennende stillinger hos de ulike aktørene. ALD benytter CVideo som søknadsportal.

Hvilke stillinger som er utlyst publiseres på CVideos landingsside 1. februar kl. 12:00: https://app.cvideo.no/aldoslo. Portalen åpner også for søknader samme dag.
Du kan søke på så mange stillinger du vil i den ordinære søknadsprosessen.
Søknadsfristen er fredag 11. februar kl. 16.00

Se video under for en rask innføring i CVideo.

INTERVJUORDNINGEN

I tillegg til ordinære søknader kan du også delta i intervjuordningen. Denne gjennomføres ved at du må ha lastet opp digital CV og søknad gjennom CVideo før søknadsfristen går ut fredag 11. februar kl. 16.00. Her er du med i trekning av et intervju på den aktuelle stillingen aktøren utlyser. Husk at for å delta i intervjuordningen MÅ du delta på den digitale messedagen via Graduateland fredag 11. februar.

Se hvilke aktører som deltar i intervjuordningen her: http://arbeidslivsdagene.no/intervjuordningen/intervjuaktorer/

Har du noen spørsmål til bruken av CVideo?
Send mail til kontakt@cvideo.no. 

Har du spørsmål til intervjuordningen? Send en mail til arbeidslivsdagene@juristforeningen.no