Intervjuordningen

Landingssiden til CVideo åpnes 4. februar. Da kan du klikke deg inn her: cvideo.no/aldoslo.

Hva er intervjuordningen?
Intervjuordningen innebærer at det trekkes ut et visst antall tilfeldige søknader til trainee- og praktikantstillinger. Studentene som har levert disse søknadene garanteres intervju i etterkant av messedagen.
Oversikt over hvilke firmaer som deltar i ordningen finner du på http://arbeidslivsdagene.no/jobbintervju/intervjuaktorer/.

Hvordan deltar jeg?
For å være med i intervjuordningen må du ha lastet opp digital CV og søknad gjennom CVideo før søknadsfristen søndag 14. februar kl. 20:00. Vi publiserer video av hvordan man søker i CVideo på Facebook og på nettsiden. På messedagen må du levere et personlig visittkort til de aktørene du ønsker å søke hos. Du kan motta opptil ti visittkort som deles ut på vår infostand under messedagen den 14. februar.

På slutten av messedagen, 12. februar, ca. kl. 15:00, trekker ALD-styret ut tre tilfeldige søknader hos hver av aktørene som er med i intervjuordningen. Vil du søke hos fler enn ti aktører, gjøres dette digitalt gjennom CVideo hos de aktørene som bruker denne plattformen. De søknader du leverer til aktørene gjennom CVideo, vil dessuten vurderes som alminnelige søknader for trainee- og praktikantstillinger. Aktørene som ikke er med i intervjuordningen mottar selvsagt ordinære søknader på trainee- og praktikantsøknader.

Intervjuordningen gir studentene en unik mulighet til å vise hva de er gode for på intervju. For studenter som ikke har kommet så langt på studiet, er det flere aktører som tilbyr deltids- og sommerjobber. Spør gjerne aktørene om det når du møter dem på stand!

Hvem kan delta?
Studentene må ha fullført 2. avdeling (4 semestre) for å kunne delta i ordningen.

Spørsmål og kontakt
Dersom dere skulle ha spørsmål rundt gjennomføringen av intervjuordningen er vi tilgjengelige på arbeidslivsdagene@juristforeningen.no.

Om dere har spørsmål på selve messedagen, ber vi om at dere tar kontakt med styret eller infodesken vårmens messen pågår. Infodesken er plassert ved garderoben og er lett tilgjengelig. Her vil det alltid sitte representanter fra ALD klare til å hjelpe dere. Både medarbeidere og styremedlemmer vil være tilgjengelige i lokalet ikledd klær med synlig ALD-logo. En fullstendig oversikt over hvilke aktører som deltar i intervjuordningen finner du her.