Intervjuordningen

Landingssiden til CVideo åpnes 1. februar kl. 12:00. Da kan du klikke deg inn her: https://app.cvideo.no/aldoslo

Hva er intervjuordningen?

Intervjuordningen arrangeres uavhengig av de ordinære søknadene. Intervjuordningen er en «intervjukonkurranse» hvor det trekkes ut én tilfeldig person blant søknadene til hver deltakende aktør. Den valgte personen vinner et intervju i etterkant av ALD-ukene. Hvilke firmaer som er med i ordningen finner du på våre nettsider, http://arbeidslivsdagene.no/intervjuordningen/intervjuaktorer/ Du må ha bestått 2. avdeling for å være med i ordningen.

Intervjuordningen gir studentene en unik mulighet til å vise hva de er gode for på intervju. De søknader du leverer til aktørene gjennom intervjuordningen vil dessuten gis til aktørene som alminnelige søknader for trainee- og praktikantstillinger.

Hvordan deltar jeg?

For å være med i intervjuordningen må du laste opp en digital CV og søknad gjennom CVideo til en eller flere av de deltakende aktørene. I tillegg må du delta på den digitale messedagen på https://aldoslo.graduateland.com/no/events, den 12. februar. ALD-styret kommer til å legge ut et skjema på våre nettsider og sosiale medier, hvor du kan søke på maksimalt 10 aktører i intervjuordningen. Skjemaet finner du her: https://nettskjema.no/a/intervjuordningen#/. Fristen for å fylle ut skjemaet går ut fredag 12. februar kl. 15:00. Vinnerne av intervjuordningen vil bli kontaktet fortløpende etter dette. Husk at du innen søndag 14. februar kl. 23:59 må ha sendt CV og søknad til de aktuelle aktørene gjennom CVideo.

Huskeliste

  • Studentene må ha fullført 2. avdeling (4 semestre) for å kunne delta i ordningen.
  • Delta på den digitale messedagen
  • Velge hvilke aktører du ønsker å delta hos i skjemaet innen fredag 12. februar kl. 15:00
  • Sende søknad til de valgte aktørene gjennom CVideo

Spørsmål og kontakt
Dersom dere skulle ha spørsmål rundt gjennomføringen av intervjuordningen er vi tilgjengelige på arbeidslivsdagene@juristforeningen.no.