Intervjuordningen

ALD-styret arrangerer intervjuordningen i forbindelse med Arbeidslivsdagene hvert år. Intervjuordningen har lange tradisjoner under ALD og er veldig populær blant studentene. Er du student på tredje avdeling eller oppover anbefales det å søke gjennom ordningen.

Intervjuordningen går ut på en tilfeldig uttrekning av trainee-/praktikantsøknader til intervju i etterkant av messedagen. Det vil trekkes tre tilfeldige søknader for hvert deltagende firma i ordningen. Dette gir studentene en unik mulighet til å vise hva de er gode for under et intervju. I tillegg til tilfeldig uttrekning vil alle søknadene som leveres gjennom ordningen gis til aktørene for vanlig utvelgelse. En søknad gjennom ordningen er dermed også en alminnelig søknad om trainee-/praktikantplass.

En fullstendig oversikt over hvilke aktører som deltar i intervjuordningen finner du her.

Nytt i 2018 er at vi samarbeider med CVideo i forbindelse med intervjuordningen.


Ofte stilte spørsmål om intervjuordningen:

Hvem kan søke gjennom intervjuordningen?
Studenter ved master i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet i Oslo (UiO) kan søke gjennom intervjuordningen. For å søke gjennom intervjuordningen stilles det nå krav til at søkeren har bestått andre avdeling (fjerde semester). For Statoil må man ha bestått tredje avdeling (sjette semester). For studenter som ikke har kommet så langt i studiet enda, er det også flere aktører som tilbyr sommerjobber, deltidsjobber og liknende.

Hvilke stillinger kan man søke på gjennom intervjuordningen?
Intervjuordningen gjelder trainee-/praksisplass underveis i studiet. Aktørene mottar også søknader utenom ordningen til heltidsstillinger ved fullendt studie, deltidsjobb, sommerjobb eller lignende.

Hvilke aktører kan jeg søke hos?
En oversikt over hvilke aktører som deltar i ordningen kommer. Vær oppmerksom på at ikke alle aktørene som deltar er med i intervjuordningen. Øvrige aktører kan du selvsagt søke hos utenom ordningen. Lurer du på hvor du bør søke, kan du bli bedre kjent med flere av aktørene på bedriftspresentasjoner. Mer informasjon om alle aktørene finner du i deltakeroversikten og ALD-magasinet.

Hvor mange aktører kan jeg søke hos?
Du kan søke hos maksimalt ti aktører gjennom ordningen. For å søke hos flere enn ti må du levere din søknad utenom intervjuordningen, og er dermed ikke med i den tilfeldige trekningen i tillegg til vanlig søknadsprosess.

Hva innebærer det å søke gjennom intervjuordningen?
En søknad gjennom intervjuordningen kan bli valgt ut til intervju både ved tilfeldig uttrekning og ved aktørenes eget valg. Det er dermed også en søknad på lik linje med alle andre søknader, i tillegg til at 3 heldige kandidater per aktør blir tilfeldig trukket ut til intervju.

Hvordan søker jeg gjennom intervjuordningen?
1. Få søknadskonvolutter av ALD-styret i kantinen på nova/midtbygningen 7. eller 14. februar, på CV- og jobbsøkerkurset eller på selve messedagen. Hver student kan få maks ti konvolutter. Det er kun søknader levert i ALDs søknadskonvolutter som er med i intervjuordningen.
2. Bestem deg for hvilke ti aktører du vil søke hos. Listen over aktører som deltar kommer.
3. Legg din søknad, CV, karakterutskrift og eventuelt andre dokumenter i søknadskonvoluttene, og fyll ut feltene på forsiden av konvolutten. Det er viktig at alle feltene på forsiden av konvolutten er fylt ut. Velger du å benytte deg av CVideo, leverer du konvolutt med kontaktinformasjon som vanlig. Søknad, CV, karakterutskrift og eventuelt andre dokumenter lastes derimot opp gjennom CVideos sider. Også søknader gjennom CVideo trekkes ut vilkårlig og manuelt. Tips til hvordan du skriver en god CV og søknad får du av Wikborg Rein på CV- og jobbsøkerkurset og i ALD-magasinet.
4. Lever dine ti søknader til aktørene på stand på messedagen. Det er kun under messedagen du kan levere søknader gjennom intervjuordningen. Dersom du ikke kan levere søknaden personlig kan andre gjøre det for deg, men det er da veldig viktig at alle feltene på søknadskonvolutten er fylt korrekt ut.

Hvordan får jeg vite om jeg bli innkalt til intervju?
Både ved tilfeldig uttrekning og aktørenes valg blir kandidaten kontaktet av aktøren i etterkant av ALD. Dersom du lurer på om du ble tilfeldig trukket ut til intervjuet kan du ta kontakt med ALD-styret.