CVideo

Under ALD har du mulighet til å søke på mange spennende stillinger hos de ulike aktørene. ALD benytter CVideo som søknadsportal.

Hvilke stillinger som er utlyst publiseres på CVideos landingsside 4. februar: cvideo.no/aldosloPortalen åpner også for søknader samme dag.
Du kan søke på så mange stillinger du vil i den ordinære søknadsprosessen.
Søknadsfristen er søndag 14. februar kl 20.

Se video under for en rask innføring i CVideo.

Intervjuordningen
I tillegg til ordinære søknader kan du også delta i intervjuordningen. Denne gjennomføres ved at søkeren leverer et visittkort til maks 10 ulike aktører, og er på den måten med i trekningen av et intervju på den aktuelle stillingen aktøren utlyser. Det må legges ved søknad gjennom CVideo i tillegg til at visittkortet leveres til en aktør. Søknaden kan leveres etter at visittkortet er levert. Les mer om intervjuordningen her: http://arbeidslivsdagene.no/jobbintervju/

PS! Vi har av praktiske grunner gått vekk fra den tidligere annonserte kodeløsning. Man behøver med andre ord ikke koder for å søke på stillinger under ALD

Har du noen spørsmål til bruken av CVideo?
Send mail til kontakt@cvideo.no