CVideo

Under ALD har du mulighet til å søke på mange spennende stillinger hos de ulike aktørene. ALD benytter CVideo som søknadsportal. Hvilke stillinger som er utlyst publiseres på CVideos landingsside 7. februar. Portalen åpner også for søknader samme dag.
Du kan søke på så mange stillinger du vil i den ordinære søknadsprosessen.
Søknadsfristen er 16. februar kl 20.

Se video under for en rask innføring i CVideo.

Intervjuordningen
I tillegg til ordinære søknader kan du også delta i intervjuordningen. Denne gjennomføres ved at søkeren leverer et visittkort til maks 10 ulike aktører, og er på den måten med i trekningen av et intervju på den aktuelle stillingen aktøren utlyser. Det må legges ved søknad gjennom CVideo selv om visittkort leveres til en aktør. Søknaden kan leveres etter at visittkortet er levert. Les mer om intervjuordningen her: http://arbeidslivsdagene.no/jobbintervju/

Har du noen spørsmål til bruken av CVideo?
Send mail til kontakt@cvideo.no

MERK: grunnet praktiske årsaker forlater vi den nye ordningen med «aktiveringskoder». Se derfor bort ifra denne informasjonen i ALD-magasinet.