Kontakt

Henvendelser foretrekkes pr. e-post.

E-post: arbeidslivsdagene@juristforeningen.no

Besøksaddresse: Karl Johans gate 47, 0162 Oslo

Postadresse: Juristforeningen v/ Arbeidslivsdagene, Postboks 6713, St. Olavs Plass, 0130 Oslo

Leder Arbeidslivsdagene: Lillian Hjelmeland: +47 48 25 30 61