Kontakt

E-post: arbeidslivsdagene@juristforeningen.no

Besøksadresse:
Arbeidslivsdagene er et understyre i Juristforeningen. Juristforeningens lokaler er Bua, som ligger i Karl Johans gate 47, 0162 Oslo.

Postadresse:
Juristforeningen
v/ Arbeidslivsdagene
Postboks 6713 St. Olavs Plass
0130 Oslo

Telefon leder Anna Cervera Landsverk: +47 954 28 421

Henvendelser foretrekkes pr. e-post.