Arbeidslivsdagene

Arbeidslivsdagene

Arbeidslivsdagene (ALD) arrangeres av Juristforeningen og er en 23 år lang tradisjon ved Det juridiske fakultet i Oslo. For studenter er dette en viktig og god arena for å bli kjent med fremtidige arbeidsgivere. Gjennom ALD er en rekke ulike aktører representert fra blant annet advokatfirmaer, offentlige aktører, fagforeninger, konsernjuridiske avdelinger og konsulentselskaper.

Arrangementet foregår over to uker i februar hvert år, og består av bedriftspresentasjoner, kurs/foredrag og en messedag hvor svært mange advokatfirmaer, konsernjuridiske avdelinger og offentlige aktører har stands. Under Arbeidslivsdagene 2022 vil messedagen på plattformen Graduateland. I tillegg utgis ALD-magasinet i forkant av arrangementet, hvor aktørene presenteres.