Delta på ALD 2022?

DELTA PÅ ALD 2022?

Arbeidslivsdagene arrangeres av ALD-styret – et understyre i Juristforeningen, som er linjeforeningen ved Det juridiske fakultet i Oslo. ALD er et av de største arrangementene ved fakultetet, og det når ut til så å si alle jusstudenter i Oslo. Arrangementet er en årelang tradisjon, og det har vokst gradvis siden oppstarten for 23 år siden. For studentene er dette en viktig og god arena for å bli kjent med fremtidige arbeidsgivere. Gjennom ALD er en rekke ulike aktører fra blant annet advokatfirmaer, offentlige aktører, fagforeninger, konsernjuridiske avdelinger og konsulentselskaper representert – studentene blir altså godt kjent med arbeidsmulighetene de har etter fullendt studium.

Arrangementet består av bedriftspresentasjoner, kurs/foredrag og en digital messedag, hvor hele 78 aktører deltar! I tillegg blir alle aktørene presentert i ALD-magasinet, fortløpende på nettsiden, og gjennom promotering i sosiale medier.

I 2022 vil arrangementet arrangeres 31. januar-11. februar. Messedagen vil avholdes digitalt fredag 11. februar på Graduateland, mens flere av bedriftspresentasjonene vil avholdes fysisk 

Klikk her for å komme til hovedarrangementet for ALD 2022, for en oversikt over gjennomføringen av de enkelte!