ALD-magasinet

ALD-MAGASINET

I ALD-magasinet presenteres aktørene som deltar på messedagen. I tillegg får man nyttig informasjon om hva ALD kan tilby og en oversikt over programmet under ALD.

Magasinet utarbeides av vår magasinsjef Johanna Walby, og det sendes i trykken ved semesterstart våren 2022.

Studenter ved rettsvitenskap på Universitet i Oslo får det i posten, og aktørene får det tilsendt sine lokaler. Fakultetet sender en liste over semesterregistrerte studenters navn og adresse direkte til trykkeriet som sørger for utsendelse. Magasinet gir studentene mulighet til å orientere seg før arrangementet og et innblikk i bredden av muligheter i arbeidslivet.

I tillegg legges magasinet ut i PDF-format her på nettsiden.

Under finner du årets magasin, i tillegg til tidligere utgaver av ALD-magasinet. Klikk på bildet for å lese magasinet.2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015