ALD-magasinet

ALD-MAGASINET

I ALD-magasinet presenteres aktørene som deltar på messedagen. I tillegg får man nyttig informasjon om hva ALD kan tilby og en oversikt over programmet under ALD.

Magasinet utarbeides av vår magasinsjef Solveig Skaar Ljones, og det sendes i trykken ved semesterstart våren 2023. 

Studenter ved rettsvitenskap på Universitetet i Oslo får ALD-magasinet i posten, og aktørene for det tilsendt til sine lokaler. Fakultetet sender en liste over semesterregistrert studenters navn og adresse direkte til trykkeriet som sørger for utsendelse. Magasinet gir studentene mulighet til å orientere seg før arrangementet og et innblikk i bredden av muligheter i arbeidslivet. 

I tillegg legges magasinet ut i PDF-format her på nettsiden.

Under finner du tidligere utgaver av ALD-magasinet. Klikk på bildet for å lese magasinet.


2023


2022


2021


2020

2019

2018

2017

2016

2015