ALD-styret

ALD-styret arrangerer hvert vårsemester Arbeidslivsdagene for at studentene ved Det juridiske fakultet i Oslo skal bli bedre kjent med hvilke arbeidsmuligheter som finnes, både mens de studerer og etter at de er ferdigutdannede.

Styret velges under Juristforeningens generalforsamling. Alle studenter ved Det juridiske fakultet i Oslo som er medlem av Juristforeningen kan stille til valg.

ALD-styret 2018/2019

Leder: Fanny Kolbjørnsen, telefon 979 80 130

Økonomi: Tuva Røysland, telefon 906 47 280

Presentasjonssjef: Vetle Baukhol, telefon 90155246

Messedagssjef: Madeleine Østenstad, telefon 466 33 355

PR-sjef: Paula Nina Laniewska, telefon 968 87 228

Magasinsjef: Jonas Berge, telefon 468 88 447