ALD-styret

ALD-STYRET

ALD-styret arrangerer hvert vårsemester Arbeidslivsdagene for at studentene ved Det juridiske fakultet i Oslo skal bli bedre kjent med hvilke arbeidsmuligheter som finnes, både mens de studerer og etter at de er ferdigutdannede.

Styret velges under Juristforeningens generalforsamling. Alle studenter ved Det juridiske fakultet i Oslo som er medlem av Juristforeningen kan stille til valg.

Anna Cervera Landsverk

Leder

Anna Arnesen Verhaug

Økonomisjef

Johanna Walby

Magasinsjef

Ina Hoksrød

PR-sjef

Sander Roan

Presentasjonssjef

Nora Melberg

Messedagssjef