ALD-styret

ALD-styret arrangerer hvert vårsemester Arbeidslivsdagene for at studentene ved Det juridiske fakultet i Oslo skal bli bedre kjent med hvilke arbeidsmuligheter som finnes, både mens de studerer og etter at de er ferdigutdannede.

Styret velges under Juristforeningens generalforsamling. Alle studenter ved Det juridiske fakultet i Oslo som er medlem av Juristforeningen kan stille til valg.

ALD-styret 2017/2018

Leder: Diana Strand, telefon 907 39 341

Økonomi: Hannah Marion Salvador, telefon 984 87 331

Presentasjonssjef: Julia Yasmin Agate, telefon 962 05 624

Messedagssjef: Margrethe Skaret Lund, telefon 941 50 407

PR-sjef: Knut Hallvard Hovden Bergflødt, telefon 908 28 205

Magasinsjef: Fanny Kolbjørnsen, telefon 979 80 130