ALD-styret

ALD-styret arrangerer hvert vårsemester Arbeidslivsdagene for at studentene ved Det juridiske fakultet i Oslo skal bli bedre kjent med hvilke arbeidsmuligheter som finnes, både mens de studerer og etter at de er ferdigutdannede.

Styret velges under Juristforeningens generalforsamling. Alle studenter ved Det juridiske fakultet i Oslo som er medlem av Juristforeningen kan stille til valg.

 

ALD-styret 2019/2020

Leder: Inger Katrine Prestmarken

Økonomisjef: Vilde Kåring

Presentasjonssjef: Sondre Mathiassen

Messedagssjef: Julie Wright

PR-sjef: Rana A.H.Zadeh

Magasinsjef: Narve Nilssen