ALD-styret

ALD-styret arrangerer hvert vårsemester Arbeidslivsdagene for at studentene ved Det juridiske fakultet i Oslo skal bli bedre kjent med hvilke arbeidsmuligheter som finnes, både mens de studerer og etter at de er ferdigutdannede.

Styret velges under Juristforeningens generalforsamling. Alle studenter ved Det juridiske fakultet i Oslo som er medlem av Juristforeningen kan stille til valg.

 

ALD-styret 2021/2022

Leder: Anna Cervera Landsverk

Økonomisjef: Anna Arnesen Verhaug

Presentasjonssjef: Sander Roan

Messedagssjef: Nora Melberg

PR-sjef: Ina Hoksrød

Magasinsjef: Johanna Walby