Påmelding for studenter

Påmelding for 2021 åpnet mandag 25. januar kl. 09:00. 

CV- og jobbsøkerkurs med Wikborg Rein:
Påmeldingsskjema: https://nettskjema.no/a/wikborgrein

CVideo – Hvordan søke stillinger under ALD?
Påmeldingsskjema: https://nettskjema.no/a/cvideo

Bedriftspresentasjon med Wikborg Rein:
Påmeldingsskjema: https://nettskjema.no/a/wikborgrein

Bedriftspresentasjon med ESA:
Påmeldingsskjema: https://nettskjema.no/a/esa

Bedriftspresentasjon med Lovavdelingen:
Påmeldingsskjema: https://nettskjema.no/a/lovavdelingen

Bedriftspresentasjon med Nordea:
Påmeldingsskjema: https://nettskjema.no/a/nordea

Bedriftspresentasjon med Kommuneadvokaten:
Påmeldingsskjema: https://nettskjema.no/a/kommuneadvokatenioslo

Bedriftspresentasjon med Skatteetaten:
Påmeldingsskjema: https://nettskjema.no/a/skatteetaten

Bedriftspresentasjon med Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget):
Påmeldingsskjema: https://nettskjema.no/a/eosutvalget

Bedriftspresentasjon med Sivilombudsmannen:
Påmeldingsskjema: https://nettskjema.no/a/sivilombudsmannen

Bedriftspresentasjon med Ernst & Young (EY):
Påmeldingsskjema: https://nettskjema.no/a/ey

Bedriftspresentasjon med Høyesterett:
Påmeldingsskjema: https://nettskjema.no/a/hoyesterett

Bedriftspresentasjon med Brækhus:
Påmeldingsskjema: https://nettskjema.no/a/braekhus

Bedriftspresentasjon med Regjeringsadvokaten:
Påmeldingsskjema: https://nettskjema.no/a/ra

Bedriftspresentasjon med SANDS:
Påmeldingsskjema: https://nettskjema.no/a/sands

Bedriftspresentasjon med Simonsen Vogt Wiig:
Påmeldingsskjema: https://nettskjema.no/a/svw

Bedriftspresentasjon med Føyen Torkildsen:
Påmeldingsskjema: https://nettskjema.no/a/foyentorkildsen

Bedriftspresentasjon med Haavind:
Påmeldingsskjema: https://nettskjema.no/a/haavind

Bedriftspresentasjon med Wiersholm:
Påmeldingsskjema: https://nettskjema.no/a/wiersholm

Bedriftspresentasjon med DNB:
Påmeldingsskjema: https://nettskjema.no/a/dnb

Bedriftspresentasjon med Hjort:
Påmeldingsskjema: https://nettskjema.no/a/hjort

Bedriftspresentasjon med Kluge:
Påmeldingsskjema: https://nettskjema.no/a/kluge

Bedriftspresentasjon med CLP:
Påmeldingsskjema:  https://nettskjema.no/a/clp