PROGRAM 2022

Program for ALD 2022 vil bli lagt ut senere – hold dere oppdatert!

Messedagen 2021 foregikk digitalt på plattformen Graduateland. Vi ser frem til og endelige kunne avholde Arbeidslivsdagene fysisk igjen i 2022!