ALD 2018 – Aktøroversikt

Klikk på aktørens logo for å bli sendt videre til deres nettsider.


Aabø-Evensen & Co

 

 

Aabø-Evensen & Co er et ambisiøst Oslo-basert nisjefirma med hovedfokus på M&A og kapitalmarkedstransaksjoner. Vi er et inkluderende advokatfirma bestående av en høy andel erfarne og spesialiserte advokater. En vesentlig del av vår virksomhet er internasjonalt rettet. Hos oss vil du få muligheten til å opparbeide en breddeerfaring vi mener er påkrevet for å kunne bli en dyktig forretningsadvokat.


Advokatforeningen

Advokatforeningens egen portal for utlysning av alle typer stillinger i advokatbransjen. Portalen markedsfører de stillinger man finner i et advokatfirma – nytt er at vi også markedsfører traineestillinger.


Arntzen de Besche

 

 

 

 

Vi er et forretningsjuridisk advokatfirma med kontorer i Oslo, Trondheim og Stavanger. I tillegg til å ha et svært solid fagmiljø er vi stolte av det gode arbeidsmiljøet vårt.

Vi er alltid på utkikk etter de beste hodene, og tilbyr eksamensrettede manuduksjoner, traineeopphold og skriveplass til dyktige studenter.

Dette er oss. Hvem er du?

Studenttilbud:

 • Trainee/praktikantordning
 • Skriveplass for masteroppgave
 • Deltidsjobb som resepsjonist/sekretær
 • Kurs
 • Manuduksjoner

BA-HR

 

 

BA-HR ble etablert i 1966 og er en rendyrket forretningsjuridisk praksis. Vår virksomhet er basert på teamarbeid, integritet og prestasjonslyst. Vi har et sterkt fokus på at vi sammen skal gjøre hverandre bedre. Alle som arbeider i BA-HR skal i størst mulig grad få faglige og personlige utfordringer, tilpasset den enkeltes ønsker og nivå.

Studenttilbud:

 • Trainee/praktikantordning
 • Skriveplass for masteroppgave
 • Deltidsjobb som resepsjonist/sekretær
 • Sommervikar
 • Kurs
 • Manuduksjoner

Barnas jurist

 

 

Barnas Jurist gir gratis rettshjelp til barn og unge under 25 år. Vi arbeider oppsøkende og holder saksmottak på fritidsklubber og andre væresteder for barn og ungdom. Vi behandler saker innen flere saksfelt som barnerett, utlendingsrett, sosialrett, helserett og strafferett. Studentenes arbeidsoppgaver er juridisk saksbehandling med tett faglig oppfølging.

 • Trainee/praktikantordning
 • Praksisplass gjennom UiOs praksisvalgordning

BDO

 

 

 

 

BDO Advokater As er blant Norges raskest voksende advokatfirmaer. Vi er i dag over 50 dyktige medarbeidere med juridisk og økonomisk bakgrunn fordelt på kontorer i Oslo, Trondheim, Stavanger og Tromsø.

Studenttilbud:

 • Trainee/praktikantordning

Bing Hodneland

 

 

Bing Hodneland advokatselskap DA har røtter tilbake til 1897, med 43 medarbeidere i dag, hvorav 33 er advokater. Våre fagområder er i hovedsak fast eiendom/entreprise og immaterialrett/IT/media, skatt/avgift/selskapsrett/kontraktsrett og arbeidsrett. Vi har et ungt miljø og legger vekt på både personlig og faglig utvikling. Les mer her.

Studenttilbud:

 • Praktikantopphold
 • Skriveplass for masteroppgave
 • Kveldssekretær
 • Manuduksjoner

Brækhus

 

 

Brækhus’ firmakultur preges av arbeidsglede og lagarbeid, med et kompromissløst krav til faglig spisskompetanse. Brækhus-skolen lærer fullmektiger grunnleggende forretningsjus og kommersiell forståelse. Vi søker kandidater som skiller seg ut, som er faglig dyktige og passer inn i vår firmakultur.

Studenttilbud:

 • Trainee/praktikantordning
 • Skriveplass for masteroppgave
 • Deltidsjobb som resepsjonist/sekretær
 • Veileder i Juristforeningens prosedyrekonkurranse
 • Kurs
 • Manuduksjoner

Brønnøysundregistrene

Brønnøysundregistrene har 560 ansatte, og et av Nord-Norges største jusmiljøer. Juridisk ekspertise er svært viktig for registrenes daglige drift. Vi tolker og anvender jussen på mange forskjellige faglige områder. Brønnøysundregistrene sørger for forenkling, orden og oversikt over økonomiske forhold i Norge.

Studenttilbud:

 • Sommervikar

Bull & Co

Bull & Co Advokatfirma er totalleverandør av juridiske tjenester til næringslivet, men har også et betydelig innslag av private og organisasjoner som klienter. Vi mener bransjekunnskap og kjennskap til kundens virksomhet er essensielt for å sikre at våre råd har størst mulig verdi for våre kunder.

Studenttilbud:

 • Trainee/praktikantordning
 • Skriveplass for masteroppgave

CLP

 

 

 

 

Fordi det er forskjell på mennesker, er det forskjell på advokater – og advokatfirmaer. CLP ble etablert i 2007 som et effektivt og eksklusivt alternativ til de største advokatfirmaene. Et alternativ der engasjementet er personlig og prosessene preget av svært høy kvalitet.

Studenttilbud:

 • Trainee/praktikantordning
 • Skriveplass for masteroppgave
 • Deltidsjobb som resepsjonist/sekretær

Codex

 

 

 

 

Codex Advokat er et spesialisert og produktorientert advokatfirma med sterkt fokus på kvalitet og service.

Vi bistår innen eiendom, arbeidsrett, personskade, familierett, skatt, selskapsrett og IPR.

Vil du bli en del av Codex nå eller senere? Vi tilbyr deltidsstillinger for studenter og opptrer som veileder i Juristforeningens prosedyrekonkurranse. Vårt lag gikk av med seieren i årets prosedyrekonkurranse. Ta en prat med oss, eller last opp din CV i vår CV-base: www.codex.no/karriere, uforpliktende og konfidensielt.

Studenttilbud:

 • Trainee/praktikantordning
 • Deltidsjobb som resepsjonist/sekretær
 • Veileder i Juristforeningens prosedyrekonkurranse

Deloitte

 

 

 

Deloitte Advokatfirma er et av Norges største forretningsjuridiske advokatfirmaer, med mer enn 200 profesjonelle medarbeidere med spisskompetanse i transaksjoner, skatt og avgift samt generell forretningsjus.

Deloitte Advokatfirma er en del av Deloitte, som er verdens største profesjonelle rådgivningsfirma.

Studenttilbud:

 • Trainee/praktikantordning
 • Skriveplass for masteroppgave
 • Veileder i Juristforeningens prosedyrekonkurranse
 • Kurs
 • Manuduksjoner

Departementene

 

 

 

 

Det arbeider nesten 5000 personer i departementene. Dette gjør at vi ikke bare er Norges viktigste arbeidsplass, men også en av de største. Vi jobber på tvers av departementsgrensene og dette gir deg gode muligheter for faglig utveksling og læring.


DLA Piper

 

 

 

 

DLA Piper er et ledende globalt advokatfirma med 4 200 advokater i over 40 land og er dermed i posisjon til å bistå selskaper i juridiske spørsmål over hele verden. I Oslo bistår omkring 85 advokater med forretningsjuridiske tjenester til nasjonale og internasjonale selskaper, organisasjoner og offentlige institusjoner. Som det eneste globale advokatfirmaet i det norske markedet er vi unikt posisjonert til å jobbe sømløst på tvers av landegrensene til det beste for våre klienter både lokalt og globalt. Vår globale forankring fører også med seg unike internasjonale opplæringsprogrammer og muligheter for utveksling.

Studenttilbud:

 • Trainee/praktikantordning
 • Skriveplass for masteroppgave
 • Deltidsjobb som resepsjonist/sekretær
 • Kurs
 • Manuduksjoner

DNB

 

 

 

 

Hos oss i DNB Juridisk får du en unik mulighet til å jobbe med store, spennende og varierte oppdrag for hele DNB. Det er ikke mange andre steder du kan opparbeide deg like god juridisk og forretningsmessig kompetanse innen bank og finans som i Norges ledende bank. Samtidig får du være med å drive utviklingen av bank og finans inn i fremtiden.

Studenttilbud:

 • Trainee/praktikantordning
 • Corporate Legal Intern (CLI) – samarbeid med BA-HR og Aker Solutions

Domstoladministrasjonen

 

 

 

Domstoladministrasjonen (DA) er den administrative overbygningen for de alminnelige domstolene og jordskifterettene. DA har dessuten en styrings- og utviklingsfunksjon, og skal bidra til at domstolene er i best mulig stand til å møte utfordringene de stilles ovenfor. DA er lokalisert i Trondheim.

Dommerfullmektiger ansettes direkte av den enkelte tingrett. Dommerfullmektigene får en svært allsidig erfaring – både når det gjelder de materielle regler, prosess og ledelse av rettsmøter.


ESA

 

 

 

 

 

 

 

EFTAs overvåkningsorgan ESA sørger for at Norge, Island og Liechtenstein respekterer sine forpliktelser etter EØS-avtalen, og at EØS-rettighetene til enkeltpersoner og bedrifter respekteres. ESA håndhever også reglene for statsstøtte og konkurranse.

Studenttilbud:

 • Trainee/praktikantordning

Eurojuris

 

 

 

Eurojuris Norge er en landsdekkende sammenslutning av 16 selvstendige advokatfirmaer som samarbeider faglig og kommersielt. Samlet teller vi over 200 advokater. Medlemsfirmaene er lokalisert både i de store byene og på mindre steder, og de bistår privatpersoner, næringslivet og det offentlige. Dette gir deg som student en unik mulighet til å jobbe innenfor varierte rettsområder med spennende oppgaver, også utenfor de største byene.

Studenttilbud:

 • Trainee/praktikantordning
 • Skriveplass for masteroppgave
 • Sommervikar
 • Veileder i Juristforeningens prosedyrekonkurranse

EY

 

 

 

 

 

 

 

EY Tax & Law er et av Norges ledende og største kompetansemiljø og advokatfirma innenfor skatt, avgift og forretningsjus. Vi har nærmere 180 medarbeidere fordelt på 16 kontorer i Norge og er integrert med våre kollegaer i vårt globale nettverk. Forretningsområdet består av seks spesialiserte kompetanseområder der tverrfaglig samarbeid er en stor del av hverdagen.

Studenttilbud:

 • Trainee/praktikantordning

Finansdepartementet

 

 

 

 

Finansdepartementet er, med hovedansvar for landets økonomiske politikk, viktig for samfunnsutviklingen og av stor betydning for den enkelte innbyggers hverdag. Blant våre ansatte er de fleste jurister, økonomer og statsvitere.

Studenttilbud:

 • Trainee/praktikantordning
 • Skriveplass for masteroppgave

Finanstilsynet

 

 

 

 

Finanstilsynet arbeider for at finansinstitusjoner og finansmarkeder fungerer trygt og effektivt til beste for samfunnet og brukerne av finansielle tjenester.

Tre gode grunner til å jobbe i Finanstilsynet:

 1. Bred kontaktflate mot ulike aktører i finanssektoren
 2. Meningsfulle og varierte arbeidsoppgaver i et sterkt faglig miljø
 3. Internasjonalt samarbeid

Studenttilbud:

 • Deltidsjobb

Forbrukertilsynet

 

 

 

Forbrukertilsynet er en offentlig tilsynsmyndighet som forebygger og stopper ulovlig markedsføring og urimelige vilkår i standardkontrakter. Tilsynet har ca. 30 ansatte, hvorav 20 er jurister.

Forbrukertilsynets visjon er å jobbe for enklere og tryggere marked for forbrukerne. Dette gjør vi gjennom dialog og forhandlinger med de næringsdrivende, effektiv bruk av sanksjoner og aktiv informasjonsvirksomhet.

Studenttilbud:

 • Trainee/praktikantordning
 • Praksisplass gjennom UiOs praksisvalgfag
 • Skriveplass for masteroppgave

Forsvarets logistikkorganisasjon

 

 

 

 

 

 

 

 

Forsvarets Logistikkorganisasjon avdeling driftsanskaffelser har ansvaret for rammeavtaler og innkjøp av varer og tjenester til hele Forsvaret. Avdelingen inngår nye og forvalter eksisterende kontrakter og avtaler med leverandører i inn- og utland. Juristene i avdelingen arbeider hovedsakelig med kontraktsrett og anskaffelsesregelverket. Som praktikant vil man få god innsikt i arbeidshverdagen til juristene.

Studenttilbud:

 • Trainee/praktikantordning

Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

 

 

 

 

Fylkesmannen er Kongens og regjeringens representant i fylkene. Som klageinstans og tilsynsmyndighet ivaretar Fylkesmannen borgernes rettssikkerhet. Vi har ca. 300 ansatte, hvorav vel 80 er jurister som jobber med juridiske utfordringer innen bl.a. rettsområdene alminnelig forvaltning, helse, plan- og bygg, sosial, utdanning og vergemål.

Studenttilbud:

 • Praksisplass gjennom UiOs praksisvalgfag

Føyen Torkildsen

 

 

 

 

Gjennom innsikt, dyktighet og proaktivitet skal vi sikre at våre kunder, våre medarbeidere og vårt selskap samlet utgjør en forskjell og ligger foran.

Hos oss får du spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i en organisasjon i stadig utvikling.

I F|T skal de ansatte Trives, Utvikles og Utfordres.

Studenttilbud:

 • Trainee/praktikantordning
 • Skriveplass for masteroppgave
 • Deltidsjobb som resepsjonist/sekretær
 • Sommervikar
 • Kurs
 • Manuduksjoner

Gatejuristen

 

 

Gatejuristen er et rettshjelptiltak som gir gratis rettshjelp til mennesker som har eller har hatt rusproblemer. I tillegg til behandling av enkeltsaker jobber Gatejuristen oppsøkende i rusmiljøet, og rettspolitisk ved å bruke den erfaringen vi har opparbeidet oss. Det hjelper ikke å ha rett, hvis du ikke kan hevde din rett.

Studenttilbud:

 • Praksisplass gjennom UiOs praksisvalgfag
 • Skriveplass for masteroppgave
 • Frivillig saksbehandling/rettshjelp
 • Frivillig sommervikar

Gjensidige

 

 

 

Nå så langt du vil.

I Gjensidige engasjerer vi oss i livet til kundene våre. Vi tenker nytt, offensivt og langsiktig, for at folk skal være best mulig forberedt på fremtiden. I løpet av Gjensidige-karrieren tar du små og store skritt for å lære mer og prestere enda bedre – hver eneste dag. Slik at du kan spille en viktig rolle for oss, kundene våre og for samfunnet. Som jusstudent har du mulighet til å starte din Gjensidige-karriere som en summer intern eller i en deltidsstilling.

Studenttilbud:

 • Trainee/praktikantordning
 • Deltidsjobb som resepsjonist/sekretær
 • Sommervikar

Glittertind

 

 

 

 

Advokatfirmaet Glittertind AS skal være ledende innen sivilrettslig tvisteløsning. Våre satsningsområder er sivilrettslig prosedyre, herunder entreprise, fabrikasjon, profesjonsansvar, selskapsrettslige tvister og fast eiendom.

Glittertind tror på hardt arbeid og faglig dyktighet, og er her for klientens skyld – ikke omvendt. Glittertind skal drive advokatvirksomhet på en bærekraftig måte.

Studenttilbud:

 • Trainee/praktikantordning

Grette

 

 

 

 

Advokatfirmaet Grette er et fullfaglig forretningsjuridisk advokatfirma med omtrent 70 advokater som vektlegger faglig styrke og bransjekunnskap. Alle våre advokater er dedikert til ett eller flere fagfelt, og til sammen har vi spisskompetanse på alle sentrale deler av forretningsjussen.

Studenttilbud:

 • Trainee/praktikantordning
 • Gretteskolen
 • Kurs
 • Manuduksjoner
 • Deltidsjobb som resepsjonist/sekretær
 • Veileder i Juristforeningens prosedyrekonkurranse

Haavind

 

 

 

 

 

Advokatfirmaet Haavind er et av Norges ledende fullservice advokatfirmaer. Vi bistår store aktører innen norsk og internasjonalt næringsliv. Vi har et sterkt fagmiljø og dyktige kollegaer å spille på. Våre kontorer ligger på Solli plass i Oslo, med en fantastisk utsikt over byen. Vi har omfattende prosedyrevirksomhet, og et godt samarbeid med Barnas Jurist. De fleste av våre advokatfullmektiger får sakene sine innen to år.

Studenttilbud:

 • Trainee/praktikantordning
 • Skriveplass for masteroppgave
 • Deltidsjobb som resepsjonist/sekretær
 • Kurs
 • Manuduksjoner
 • Haavinds årlige prosedyrekurs

Hammervoll Pind

 

 

 

Hammervoll Pind tilbyr et ungt og stimulerende arbeidsmiljø med faglige utfordringer og god tilgang på prosedyre. Hos oss får du tett oppfølging, både faglig og sosialt, fra vårt traineeutvalg og våre advokater.

Vi ønsker å komme i kontakt med traineer som er positive og engasjerte for et opphold i et fremoverlent advokatfirma.

Studenttilbud:

 • Trainee/praktikantordning
 • Skriveplass for masteroppgave
 • Deltidsjobb som resepsjonist/sekretær
 • Sommervikar
 • Kurs
 • Manuduksjoner

Help

 

 

 

Siden starten for 12 år siden har HELP Forsikring spesialisert seg på å tilby fullverdig advokathjelp gjennom forsikring. Vi er et av landets største advokatmiljøer, med mer enn 100 ansatte advokater og fullmektiger. Våre klienter betaler kun forsikringspremie og får advokathjelp når de trenger det.

Studenttilbud:

 • Skriveplass for masteroppgave
 • Deltidsjobb som resepsjonist/sekretær

Hjort

 

 

 

 

Advokatfirmaet Hjort har levert juridisk presisjon siden 1893 og tilbyr en unik kombinasjon av forretningsjus, personjus, strafferett, og prosedyre. Vi bistår forretningsklienter, offentlige og private klienter med rådgivning og prosedyre innenfor alle sentrale rettsområder. Hjort har ca. 90 advokater og advokatfullmektiger.

Studenttilbud:

 • Trainee/praktikantordning
 • Skriveplass for masteroppgave
 • Deltidsjobb som resepsjonist/sekretær
 • Kurs
 • Manuduksjoner

Hydro

 

 

 

 

 

 

 

 

Hydro depends on highly qualified lawyers. We are seeking ambitious law students to join our team in Oslo as interns. We offer interesting legal tasks relating to the business operations within the Hydro group. Fore more information visit www.hydro.com or follow Norsk Hydro on Facebook or LinkedIn.

What we can offer students:

 • Traineeship

Høyesterett

 

 

 

 

I Høyesteretts utredningsenhet får du…

 • utrede spennende materielle og prosessuelle spørsmål på alle rettsområder
 • arbeide for noen av landets fremste jurister
 • en fleksibel jobb i et ungt og trivelig miljø

Jobb i Høyesteretts utredningsenhet krever…

 • svært gode juridiske kvalifikasjoner
 • evne til å arbeide grundig og effektivt

Studenttilbud:

 • Sommervikar

Intertrust

 

 

 

Intertrust Group er et globalt ledende foretak innen Corporate Services. Vi tilbyr et stort utvalg av høykvalitative administrative tjenester innen juss og økonomi til foretak, fond og finansielle institusjoner over hele verden. I dag har vi over 2400 spesialister som arbeider fra 42 kontorer i 31 land. I Norden har vi kontorer i Oslo, Helsinki, København, Malmö og Stockholm.

Studenttilbud:

 • Trainee/praktikantordning
 • Deltidsjobb som resepsjonist/sekretær

Juristforbundet student

 

 

 

 

 

 

Juristforbundet er interesse- og arbeidstakerorganisasjonen for jusstudenter, jurister og advokater. Juristforbundet har over 21 000 medlemmer, og 4 500 er studentmedlemmer i seksjonen Juristforbundet – Student.

Som studentmedlem får du tilgang til alle medlemsfordeler, bla en egen studentforsikring og en gunstig bankavtale. Du er også med i et juridisk fellesskap med egne studenttillitsvalgte.

Ta kontakt med oss på stand eller meld deg inn på www.juristforbundet.no.

Følg oss gjerne på Facebook her.


JURK

 

 

 

 

 

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) er et studentdrevet rettshjelptiltak som tilbyr gratis, tilpasset juridisk rådgivning for alle som definerer seg som kvinner. Vi tilbyr rettshjelp gjennom rettighetsinformasjon, rettspåvirkning og bistand i konkrete saker. Med utgangspunkt i vår saksbehandling, jobber vi aktivt rettspolitisk med fokus på likestilling og diskriminering.

Studenttilbud:

 • Saksbehandler

Jussbuss

Jussbuss er et studentdrevet rettshjelptiltak. De gir gratis juridisk bistand til dem som trenger det mest. Deres fagområder er husleie og gjeld, utlendingsrett, fengselsrett, miljørett og sosial-, trygde- og arbeidsrett. Hos Jussbuss får du jobbe med saksbehandling og rettspolitisk arbeid.

Studenttilbud:

 • Saksbehandler

Kartverket

 

 

 

 

 

 

Kartverket dekker Norges behov for geografisk informasjon og offentlig eiendomsinformasjon, og er tinglysingsmyndighet for hele landet.

Juridisk tjeneste har som oppgave å ivareta Kartverkets behov for juridisk bistand.

Studenttilbud:

 • Praksisplass gjennom UiOs praksisvalgfag
 • Sommerjobb
 • Timevikar

Kluge

 

 

 

 

 

 

Vi er 170 medarbeidere fordelt på kontorer i Stavanger, Oslo, Bergen og Hamar, og er et av landets raskest voksende advokatfirmaer. Kluges klienter er i første rekke private næringslivsbedrifter, i tillegg bistår vi offentlige etater på en rekke oppdrag. Til studenter tilbyr vi praktikant- og industripraktikantstilling, eksamensundervisning og skriveplass/stipend.

Studenttilbud:

 • Trainee/praktikantordning
 • Skriveplass for masteroppgave
 • Deltidsjobb som resepsjonist/sekretær
 • Veileder i Juristforeningens prosedyrekonkurranse
 • Kurs
 • Manuduksjoner

Kommuneadvokaten i Oslo

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommuneadvokaten er landets nest største offentlige advokatkontor, og har ca. 20 advokater. Kontoret ledes av kommuneadvokat Hanne Harlem. Vi arbeider med rådgivning og prosedyre innenfor mange ulike rettsområder, bl.a. forvaltningsrett, kontraktsrett, barnevern, entreprise, erstatningsrett, offentlige anskaffelser og arbeidsrett.

Studenttilbud:

 • Trainee/praktikantordning

Konkurransetilsynet

 

 

Mer informasjon kommer.


KPMG

 

 

 

 

 

KPMG er et av verdens ledende kompetansemiljøer innen revisjon, rådgivning, regnskapsføring, skatt og avgift. Våre advokater har bred fagekspertise, kunnskap og innsikt i skattemessige konsekvenser knyttet til områder som internasjonale arbeidsforhold, oppkjøp og transaksjoner, internprising, konkurranserett og compliance. Vi tilbyr trainee og skriveplass. Se våre hjemmesider www.kpmg.no/student for mer informasjon.

Studenttilbud:

 • Trainee/praktikantordning
 • Skriveplass for masteroppgave

KS

 

 

 

 

Kommune-Norge trenger din juridiske kompetanse – søk om KS mastergradsstipend

To ganger i året deler kommunesektorens organisasjon (KS) ut stipender til studenter som skriver masteroppgaver om temaer som er knyttet til kommunesektoren. Hvert stipend er på 25.000 kroner.

Neste frist for å søke er 15. februar. Les mer på www.ks.no.

Studenttilbud:

 • KS mastergradsstipend

Kvale

 

 

 

Kvale Advokatfirma tilbyr bistand til nasjonalt og internasjonalt næringsliv innen alle sentrale forretningsjuridiske områder. Vi teller i dag mer enn 90 ansatte på vårt kontor i Oslo.

Studenttilbud:

 • Trainee/praktikantordning
 • Skriveplass for masteroppgave
 • Deltidsjobb som resepsjonist/sekretær
 • Veileder i Juristforeningens prosedyrekonkurranse
 • Kurs
 • Manuduksjoner

Kyllingstad Kleveland

 

 

 

 

Kyllingstad Kleveland er et av de største og mest spesialiserte advokatfirmaene innen olje og gass, offshore og shipping.  Innenfor disse sektorene dekker vi alle sentrale kompetanseområder, og arbeider blant annet med offshore-kontrakter, skipsbygging, shipping-kontrakter, finansiering, corporate/M&A og tvisteløsning.

Studenttilbud:

 • Trainee/praktikantordning
 • Skriveplass for masteroppgave

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

 

 

 

 

 

 

 

LOs juridiske avdeling er Norges største juridiske fagmiljø i arbeidsrett med over 40 ansatte, hvorav 27 advokater som er spesialister i arbeidsrettslige spørsmål, konflikthåndtering og prosedyre. Avdelingen har god tilgang på saker for Høyesterett. Avdelingen er prosesskontor for forbundene og LO.

Studenttilbud:

 • Trainee/praktikantordning

Lovavdelingen

 

 

 

 

Justis- og beredskapsdepartementets lovavdeling er et juridisk ekspertorgan for regjeringen og departementene. Vi arbeider med lovgivning på sentrale rettsområder, har et overordnet ansvar for lovverket og bistår regjeringen og departementene i juridiske spørsmål.

Studenttilbud:

 • Trainee/praktikantordning
 • Manuduksjoner

Lund & Co

 

 

 

Advokatfirmaet Lund & Co er et spesialistfirma i sterk vekst.

Vårt hovedfokus er fornybar energi, miljø og naturressurser samt energi- og miljørett, selskaps- og skatterett, fast eiendoms rettsforhold, vassdragsrett, ekspropriasjon, plan og bygningsrett, EU-/EØS-rett, prosedyre og tvisteløsning.

Med 18 advokater og fullmektiger er vi et av landets største juristmiljøer for energi- og miljørett. Vi driver omfattende rettspolitisk arbeid for våre klienter og er ofte i retten.

 • Trainee/praktikantordning

Namsfogden i Oslo

 

 

 

Namsfogden i Oslo er en del av Oslo politidistrikt. Kontoret har ansvar for sikring av pengekrav og tvangsrealisasjon, saker etter gjeldsordningsloven, sekretariatsfunksjon for forliksrådet og forkynning i sivile saker. Namsfogden i Oslo er et nasjonalt kompetansesenter med 55 jurister. Kontoret har en viktig rolle i forhold til omsetning og kredittbaserte ytelser i et moderne samfunn.

Studenttilbud:

 • Sommervikar
 • Deltidsjobb/studentvikar som utleggsfullmektig

NAV

 

 

 

 

 

NAV leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning og har 19 000 medarbeidere fordelt over hele landet. NAV skal gi mennesker muligheter, og vårt hovedmål er å få flere i arbeid. Vi ser etter deg med pågangsmot og engasjement som ønsker meningsfulle og varierte arbeidsoppgaver.


Nordea

 

 

 

 

Nordens største bank med en juridisk avdeling på omtrent 200 advokater og assistenter i fire nordiske land. Group Legal har en internasjonal rettet arbeidshverdag. I Norge er vi omkring 30 advokater som jobber med transaksjoner, oppfølgning av kunder, nye produkter og digitale løsninger mm. Vi er med på å videreutvikle Nordea, i en bransje som gjennomgår store og spennende endringer.

Studenttilbud:

 • Mulighet for å ansette studenter i prosjektstilling

Norge-Amerika Foreningen

 

 

 

 

Norge-Amerika Foreningen (NORAM) er en stipendorganisasjon fra 1919.

Vi har stipend til LLM studier i USA, fra $2000-$20000. Få en spesialisering, samtidig som du får verdifull internasjonal erfaring.

NORAM har også hjelp til visum for internship/traineeship i USA, for å få relevant arbeidserfaring.


Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter

 

 

 

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter er et uavhengig organ underlagt Stortinget. Vår hovedoppgave er å fremme og beskytte menneskerettighetene i Norge. Vi gir blant annet råd og anbefalinger til Stortinget og forvaltningen i menneskerettslige spørsmål.

Studenttilbud:

 • Trainee/praktikantordning
 • Praksisplass gjennom UiOs praksisvalgfag
 • Kurs
 • Manuduksjoner

Norsk pasientskadeerstatning (NPE)

 

 

 

 

 

NPE er en statlig etat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Vi behandler erstatningskrav fra pasienter, som mener de har blitt skadet etter behandlingssvikt i offentlig og privat helsetjeneste. Saksbehandlingen er gratis for erstatningssøker. NPE er Norges største fagmiljø innen pasientskaderett. Vi har 160 medarbeidere og er en IA-bedrift.

Studenttilbud:

 • Sommervikar

Norwegian Claims Link

 

 

NCL er et frittstående skadeoppgjørsselskap som skadebehandler flere typer saker. Sentrale rettsområder er fast eiendom, forsikringsrett og prosedyre. NCL har ca 40 ansatte og våre advokatfullmektiger har god tilgang på rettsaker. NCL samarbeider med Wikborg Rein, BAHR, og Advokatfirmaet Riisa & Co.

Studenttilbud:

 • Fast studentstilling (10 timer per uke)

Omsorgsbygg Oslo KF

 

 

 

 

Omsorgsbygg forvalter over 900.000 kvm eiendom og er en av Norges største eiendomsforetak. Vi er 190 personer med tung eiendomserfaring og vår juridiske avdeling anskaffer, og bidrar med kontraktsoppfølging, av avtaler på mer enn 2 mrd. årlig. Avdelingen består av 11 ansatte, jurister og advokater.

 • Trainee/praktikantordning

Oslo politidistrikt

 

 

Politiet har en av samfunnets viktigste oppgaver, og vårt hovedmål er å imøtekomme publikums behov for trygghet, lov og orden gjennom effektiv forebygging og oppklaring av kriminalitet. Som hovedstadspoliti har Oslo politidistrikt spesielle utfordringer og flere oppgaver av nasjonal karakter.


Protector

 

 

Protector Forsikring rekrutterer de rette menneskene. I vår vurdering er ikke karakterene dine alene tungtveiende, også evner, personlighet og innsats teller!

Forventningene til deg er høye og karrieremulighetene mange og varierte.

Protector leverer forsikring til bedrifter og offentlig sektor, men har også rundt 50 % av markedet for boligsalgsforsikring.

Studenttilbud:

 • Sommervikar

PwC

 

 

 

 

 

Advokatfirmaet PwC er et av landets største advokatfirmaer med ca. 200 medarbeidere fordelt på kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Kristiansand, Førde, Ålesund og Tromsø. Som del av det internasjonale PwC-nettverket, har vi kolleger i mer enn 157 land og er dermed også verdens største nettverk av advokater og rådgivere.

Studenttilbud:

 • Trainee/praktikantordning
 • Kurs
 • Manuduksjoner

Regjeringsadvokaten

 

 

 

 

Regjeringsadvokaten er statens advokat i sivile saker. Vi er prosedyreadvokater som fører saker på en rekke rettsområder som forvaltningsrett, tingsrett, erstatningsrett, skatterett, kontraktsrett, EØS-rett og menneskerettigheter. En betydelig del av arbeidet går for  internasjonale domstoler. Vi driver også rådgivning, ofte om dagsaktuelle tema av stor samfunnsmessig betydning.

Studenttilbud:

 • Trainee/praktikantordning

Ræder

 

 

 

 

Advokatfirmaet Ræder bistår næringslivet med juridiske spørsmål. Ræder har siden 1949 gitt gode råd basert på solid juridisk fagkunnskap og forretningsmessig forståelse. Våre 60 advokater er juridiske- og strategiske rådgivere samt gode diskusjonspartnere for bedrifter, organisasjoner og offentlige myndigheter, både nasjonalt og internasjonalt.

Studenttilbud:

 • Trainee/praktikantordning
 • Skriveplass for masteroppgave
 • Deltidsjobb som resepsjonist/sekretær
 • Veileder i Juristforeningens prosedyrekonkurranse
 • Kurs
 • Manuduksjoner

SANDS

 

 

 

 

 

 

SANDS er et av Norges største og mest velrenommerte forretningsadvokatfirmaer med 200 medarbeidere og kontorer i Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Ålesund, Tromsø og Tønsberg. Vi  har store vekstambisjoner og klare mål. Vi er et firma hvor faglig kvalitet, trivsel, glede og entusiasme er selve bærebjelkene i vårt virke.

 • Trainee/praktikantordning

Selmer

 

 

Selmer er et av landets fremste advokatfirmaer med 160 medarbeidere. Underveis har vi vært tidlig ute med å jobbe på nye måter. Noe som skiller oss fra andre er at vi har en egen gruppe med revisorer og økonomer. Det gjør at vi kan tilby tverrfaglig rådgivning som andre ikke kan. Advokatbransjen er fortsatt tradisjonell. Selmer tenker nytt.

Studenttilbud:

 • Trainee/praktikantordning
 • Skriveplass for masteroppgave
 • Deltidsjobb som resepsjonist/sekretær
 • Veileder i Juristforeningens prosedyrekonkurranse
 • Kurs
 • Manuduksjoner
 • Selmer PreCamp
 • SelmerSeminaret
 • Rett på sak

Simonsen Vogt Wiig

 

 

 

Simonsen Vogt Wiig er et av landets største og mest slagkraftige advokatfirmaer med 180 advokater. Vi tilbyr en stimulerende arbeidshverdag i et av de ledende forretningsjuridiske kompetansemiljøene i Norge. Vi leverer juridiske tjenester til næringslivet i full bredde. I Simonsen Vogt Wiig får du spennende muligheter for karriere- og kompetanseutvikling, og du blir del av et meget godt arbeidsmiljø.

Studenttilbud:

 • Trainee/praktikantordning
 • Skriveplass for masteroppgave
 • Deltidsjobb som resepsjonist/sekretær
 • Veileder i Juristforeningens prosedyrekonkurranse
 • Kurs
 • Manuduksjoner
 • Domsguiden

Sivilombudsmannen

 

 

 

 

Sivilombudsmannen er oppnevnt av Stortinget for å ivareta den enkeltes rettigheter i møte med forvaltningen. Dette skjer ved behandling av klager, egne undersøkelser og undersøkelser under forebyggingsmandatet fra FN. Vi er 70 ansatte fordelt på juridiske fagavdelinger, avdeling for forebygging av tortur og umenneskelig behandling og en administrasjon. Sivilombudsmann denne perioden er dr. juris Aage Thor Falkanger.

Studenttilbud:

 • Trainee/praktikantordning
 • Praksisplass gjennom UiOs praksisvalgfag
 • Sommervikar

Skatteetaten

 

 

 

Vil du jobbe i en alltid aktuell etat, der du får ta del i sterke, utviklende fagmiljø og arbeide med samfunnsrelevante oppgaver?

Velkommen til Skatteetaten!

Hos oss jobber om lag 7000 ansatte med ett felles samfunnsoppdrag: Å bidra til å sikre finansieringen av velferdssamfunnet. I tillegg sørger vi for et oppdatert folkeregister. Våre kunder er alle landets innbyggere, bedrifter og foretak.

Studenttilbud:

 • Kurs
 • Manuduksjoner

Statens helsetilsyn

 

 

 

Statens helsetilsyn har det overordnede faglige ansvaret for tilsyn med helse- og omsorgstjenester, barneverntjenester, sosiale tjenester og folkehelsearbeid. Gjennom tilsynet bidrar vi til faglig forsvarlige tjenester. Vi samarbeider tett med fylkesmennene for å lykkes med samfunnsoppdraget.

Vi har for tiden 115 ansatte, hvorav 37 er jurister.

Studenttilbud:

 • Deltidsjobb

Statens sivilrettsforvaltning

 

 

 

Statens sivilrettsforvaltning er et statlig forvaltningsorgan som er underlagt Justisdepartementet. Statens sivilrettsforvaltning forvalter statlige ordninger på tvers av sivil- og strafferetten. Ordningene skal sikre individets rettigheter, rettslikhet og bidra til god rettspleie. Statens sivilrettsforvaltning behandler et stort antall enkeltsaker som er av vesentlig betydning for individet, i tillegg til saker av mer generell karakter. Statens sivilrettsforvaltning er et kompetansesenter på våre fagfelt og har tett samarbeid med Justisdepartementet, blant annet som premissleverandør for lovarbeid på fagområdene.

Studenttilbud:

 • Praksisplass gjennom UiOs praksisvalgfag

Statoil

 

 

 

 

 

 

 

Statoil Legal er en global avdeling med over 100 advokater. Avdelingen gir juridisk bistand innenfor alle områder av selskapets forretningsaktivitet. Vi tilbyr studenter 4-6 ukers internship opphold. Her vil du bli en del av Norges mest internasjonale juridiske miljø som jobber med tverrfaglige og banebrytende industriprosjekter av stor samfunnsmessig betydning.

Studenttilbud:

 • Trainee/praktikantordning

Storeng, Beck og Due Lund

 

 

 

Storeng, Beck & Due Lund (SBDL) er et forretningsjuridisk advokatfirma som hovedsakelig jobber med arbeidslivsjuss. Vår klientportefølje spenner fra internasjonale konsern, statlige og kommunale virksomheter, store til små bedrifter, fagforeninger og privatpersoner. Vi jobber med både individuell, kollektiv og internasjonal arbeidsrett og har i flere år blitt rangert som et av landets fremste firma innen arbeidsrett.

Studenttilbud:

 • Trainee/praktikantordning
 • Skriveplass for masteroppgave
 • Deltidsjobb som resepsjonist/sekretær

Thallaug

 

 

Advokatfirmaet Thallaug holder til på Lillehammer, og er et av de største advokatfirmaene på Indre Østland. Thallaug ble etablert i 1919 og består i dag av 21 medarbeidere.

Thallaug yter juridisk bistand innenfor alle rettsområder med særlig kompetanse innen forretningsjuss, skatt, alle forhold vedrørende fast eiendom, offentlig rett, straff og prosedyre.

Vi tilbyr traineestillinger ved vårt kontor, og har ca 4 – 6 traineer innom kontoret hvert år.

Studenttilbud:

 • Trainee/praktikantordning

Thommessen

 

 

Advokatfirmaet Thommessen er et ledende advokatfirma med kontorer i Oslo, Bergen og London. Våre 180 advokater og advokatfullmektiger dekker hele det faglige spekteret innen forretningsjuss. Blir du en del av vårt team, kan vi love deg at du får jobbe med flere av Norges beste advokater. Fra første dag.

Studenttilbud:

 • Trainee/praktikantordning
 • Deltidsjobb som resepsjonist/sekretær
 • Manuduksjoner
 • Kurs
 • ThommessenAkademiet
 • ThommessenDagen
 • Statoil Thommessen Exchange

UiO/Det juridiske fakultet

 

 

Mer informasjon kommer.

Studenttilbud:

 • Vitenskapelig assistent

Utenriksdepartementet

 

 

 

Utenrikstjenesten er en internasjonal, moderne kunnskapsbedrift som i dag teller 2435 personer, hvorav 822 er ansatte i departementet. UD er lokalisert på Victoria Terrasse i Oslo.

Utenriksdepartementets (UD) oppgave er å arbeide for Norges interesser internasjonalt. Norges interesser bestemmes blant annet av vår geografiske plassering i et strategisk område, vår åpne økonomi, vår posisjon som kyststat og forvalter av store marine ressurser og omfattende eksport av olje og gass.

Studenttilbud:

 • Trainee/praktikantordning

Utlendingsdirektoratet

 

 

Utlendingsdirektoratet (UDI) gjennomfører regjeringens innvandrings- og flyktningpolitikk og gir faglige innspill til utvikling av politikken. Vi skal legge til rette for lovlig innvandring og hindre misbruk av regelverket. Vi tilbyr også innkvartering til asylsøkere, og bidrar til retur av personer uten lovlig opphold. Menneskeverd, profesjonalitet og helhet er grunnleggende verdier i direktoratet. UDI ligger under Justis- og beredskapsdepartementet. Se også www.udi.no.

Studenttilbud:

 • Praksisplass gjennom UiOs praksisvalgfag
 • Sommervikar

Wiersholm

 

 

 

 

Wiersholm er et av Norges største forretningsjuridiske advokatfirmaer. Vi har spesialister innenfor alle forretningsjuridiske fagfelt, hvorav transaksjoner og prosedyre er de største virksomhetsområdene. Løpende kompetanseutvikling og et godt arbeidsmiljø som premierer kvalitet, forretningsfokus og lagånd, har gjort Wiersholm til et advokatfirma hvor de ansatte vokser og trives.

Studenttilbud:

 • Trainee/praktikantordning
 • Skriveplass for masteroppgave
 • Deltidsjobb som resepsjonist/sekretær
 • Kurs
 • Manuduksjoner

Wikborg Rein

 

 

Wikborg Rein er Norges mest internasjonale forretningsadvokatfirma med kontorer i Oslo, Bergen, London, Singapore og Shanghai.

Muligheter som student:

 • 4-6 ukers traineeopphold i vårt ledende fagmiljø. Vi tar imot søknader fortløpende.
 • Også spesialiserte traineeopphold innen viktige næringer som shipping offshore og sjømat.
 • Skriveplass med stipend: Du får kontor og mulighet til å sparre med erfarne advokater.

Velkommen til vår stand på ALD 2017!

Studenttilbud:

 • Trainee/praktikantordning
 • Skriveplass for masteroppgave
 • Deltidsjobb som resepsjonist/sekretær
 • Veileder i Juristforeningens prosedyrekonkurranse
 • Kurs
 • Manuduksjoner

Yara

 

 

 

 

 

 

At Yara our mission is to responsibly feed the world and protect the planet. This purpose together with the belief that knowledge grows and has the power to create positive global change is what guides our success and inspires close to 15,000 employees across the globe every day. Grow with us at yara.com/careers

Early career opportunities:

 • Internships (advertized on our careers page)