ALD 2022- Aktøroversikt

Klikk på aktørens logo for å bli sendt videre til deres nettsider.


 

Advokatforeningen 

Advokatforeningen er advokatenes profesjons- og interesseorganisasjon i Norge. Rundt 90 % av alle norske advokater og advokatfullmektiger er medlem hos oss.

Studenttilbud:

 • Kurs, manduksjoner eller lignende

 


AGP

Gjennom faglig spesialkompetanse, innovativ tenking og engasjerte ansatte, skaper vi i AGP en smidigere hverdag for våre klienter – samtidig som vi har det gøy! Vi søker deg som vil jobbe med M&A, kapitalmarked og corporate. Vi fremmer egenutvikling med korte beslutningslinjer i et inkluderende miljø. Vil du ta del i utviklingen vår?

 


Aktiv Eiendomsmegling

Å jobbe som eiendomsmegler har vist seg å være et klokt valg for mange jurister. Kanskje også for deg? I Aktiv vil vi gjerne ha flere jurister med på laget. Aktiv Eiendomsmegling er en fremoverlent kjede som dyrker kvalitet, samhold og felles suksess. For 7.gang troner Aktiv øverst på Norsk Kundebarometer med landets mest fornøyde boligkunder. Hos oss får du jobbe i en veldrevet kjede med et godt støtteapparat med høy faglig kompetanse, struktur og systemer, slik at du kan fokusere på å være en god rådgiver for våre kunder.

Nysgjerrig på hvordan vi kan ta deg videre fra jussen?
Ta kontakt med jurist Stein Dykesteen på 48 99 20 03 for en prat.

Studenttilbud:

 • Trainee/praktikantordning

Arntzen de Besche

 

 

Vi er et ledende advokatfirma med kontorer i Oslo, Stavanger og Trondheim. Vi bistår norske og internasjonale selskaper, myndigheter og organisasjoner med å forenkle kompliserte transaksjoner, gjennomføre krevende forhandlinger og løse tvister.

Vi er stolte av arbeidsmiljøet vårt, som bygger på en kultur for lagspill, integritet, kvalitet og engasjement.

Studenttilbud:

 • Trainee/praktikantordning
 • Skriveplass for masteroppgave
 • Deltidsjobb som resepsjonist/sekretær
 • Kurs, manuduksjoner eller lignende

Barnas Jurist og Ung Økonomi 

 

Barnas jurist og Ung økonomi er tiltak i Gatejuristen, som ligger under Kirkens Bymisjon. Vi gir gratis rettshjelp og økonomirådgivning til barn og unge opp til 25år.
Våre saksbehandlere er frivillige studenter, som ledes av ansatte jurister. Frivillige studenter jobber i en 20% stilling i et år.


BDO

 

 

 

 

BDO Advokater As er blant Norges raskest voksende advokatfirmaer. Vi er i dag over 50 dyktige medarbeidere med juridisk og økonomisk bakgrunn fordelt på kontorer i Oslo, Trondheim, Stavanger og Tromsø.

Studenttilbud:

 • Trainee/praktikantordning
 • Skriveplass for masteroppgave

Bing Hodneland

 


Brækhus

 

 

 

Brækhus’ firmakultur preges av arbeidsglede og lagarbeid, med et kompromissløst krav til faglig spisskompetanse. Brækhus-skolen lærer fullmektiger grunnleggende forretningsjus og kommersiell forståelse. Vi søker kandidater som skiller seg ut, som er faglig dyktige og passer inn i vår firmakultur.

Studenttilbud:

 • Trainee/praktikantordning
 • Skriveplass for masteroppgave
 • Deltidsjobb som resepsjonist/sekretær
 • Veileder i Juristforeningens prosedyrekonkurranse
 • Kurs, manuduksjoner eller lignende

Bull & Co

 

Bull & Co Advokatfirma leverer juridiske tjenester til næringslivet, fra små oppstartsbedrifter til børsnoterte konserner, organisasjoner og privatpersoner. Vi teller i dag rundt 60 medarbeidere, er kjent for vår likestilte kultur og å være et hyggelig advokatfirma å jobbe med og for. Nå holder vi til i trivelige lokaler på Solli plass med byens beste utsikt. Til høsten skal vi flytte til et helt nytt bygg i Tullinkvartalet – et område som får et mangfold av aktører fra ulike bransjer og profesjoner – kompetanse- og universitetsmiljøer, teknologi, rådgivning og business.

Studenttilbud:

 • Trainee/praktikantordning
 • Praksisplass gjennom UiOs praksisvalgfag
 • Skriveplass for masteroppgave
 • Deltidsjobb som resepsjonist/sekretær
 • Sommervikar

 


Claims Link

 

Claims Link er et av landets største frittstående skadeoppgjørsselskap, med 80 medarbeidere fordelt på to skadeteam og ett spesialskadeteam. Vi er spesialister på rettsforhold knyttet til fast eiendom og forsikringsrett generelt, og har omfattende prosedyreerfaring innenfor disse områdene. Vi behandler også skader relatert til yrkesskadeforsikring, næringsbygg- og bedriftsforsikring samt krav under diverse garantiordninger.

Vi har et ungt og veldig godt faglig og sosialt miljø og hos oss får du bl.a. god tilgang til advokatsaker.

Studenttilbud:

 • Deltidsjobb som resepsjonist/sekretær

CLP

 

 

 

 

Fordi det er forskjell på mennesker, er det forskjell på advokater – og advokatfirmaer. CLP ble etablert i 2007 som et effektivt og eksklusivt alternativ til de største advokatfirmaene. Et alternativ der engasjementet er personlig og prosessene preget av svært høy kvalitet.

Studenttilbud:

 • Trainee/praktikantordning
 • Skriveplass for masteroppgave
 • Deltidsjobb som resepsjonist/sekretær

 


Dalan

Dalan advokatfirma er et av landets ledende advokatfirmaer innen fast eiendom. Vi har også sterke faggrupper knyttet til corporate, arbeidsliv og familie. Våre advokater gir tydelige råd, bidrar til kommersielle løsninger og hjelper våre kunder til å se mulighetene. Det har vi gjort siden 1862. Vi skal til enhver tid ha kundens beste i fokus, levere høy kvalitet og søke løsninger som utvikler våre kunder og deres prosjekter slik at de er bedre rustet for fremtiden. Dalan tilbyr en spennende, variert og fleksibel hverdag i et hyggelig arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige medarbeidere.

Studenttilbud:

 • Resepsjonist/kveldssekretær

Datatilsynet

 

Datatilsynet er et uavhengig forvaltningsorgan, administrativt underordnet Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Datatilsynets hovedoppgave er å kontrollere at reglene i personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) blir etterlevd i offentlig og privat sektor. Tilsynet skal også føre kontroll med etterlevelsen av politiregisterloven og spesialregelverket om behandling av personopplysninger i helsesektoren. Totalt har Datatilsynet i underkant av 60 ansatte, hvorav omtrent halvparten er jurister.

 

Studenttilbud:

 • Deltidsjobb

 


Deloitte

 

 

 

Deloitte Advokatfirma er et av Norges største forretningsjuridiske advokatfirmaer med mer enn 200 profesjonelle medarbeidere med spisskompetanse i transaksjoner, skatt og avgift samt generell forretningsjus.

Deloitte Advokatfirma er en del av Deloitte, som er verdens største profesjonelle rådgivningsfirma.

Studenttilbud:

 • Trainee/praktikantordning
 • Skriveplass for masteroppgave
 • Veileder i Juristforeningens prosedyrekonkurranse
 • Kurs, manuduksjoner eller lignende

Departementene

 

 

 

 

 

I departementene jobber vi med å finne nye løsninger for Norges framtid.

Studenttilbud:

 • Trainee/praktikantordning
 • Praksisplass gjennom UiOs praksisvalgfag
 • Deltidsjobb som resepsjonist/sekretær
 • Sommervikar

Diskrimineringsnemda

Diskrimineringsnemnda er et nøytralt, domstolslignende forvaltningsorgan som håndhever diskrimineringsregelverket og avgjør klagesaker om diskriminering, trakassering (inkludert seksuell trakassering) og gjengjeldelse etter varsling. Nemnda består av et sekretariat, nemndledere og nemndmedlemmer. Vi har kontor i Bergen.


DLA Piper

 

 

 

 

 

DLA Piper er et fullservice forretningsadvokatfirma med kontorer i mer enn 40 land, som bistår oppdragsgivere med et vidt spekter av oppgaver. Vi er Norges eneste globale advokatfirma og byr på unike muligheter for deg som ønsker å arbeide i et fremgangsrikt, internasjonalt fagmiljø. Ved vårt Oslo-kontor er vi omtrent 90 advokater og vi blir stadig flere.

Studenttilbud:

 • Trainee/praktikantordning
 • Skriveplass for masteroppgave
 • Deltidsjobb som resepsjonist/sekretær
 • Kurs, manuduksjoner eller lignende

DNB-advokatene

 

Hos oss får du et innblikk i hvordan det er å arbeide som in-house advokat i Norges ledende bank, DNB. Vi har som mål å være Norges beste interne advokatmiljø. Som intern får du bruk for det du har lært på studiet, men også muligheten til å bli kjent med nye rettsområder gjennom spennende og varierte oppdrag for hele DNB-konsernet. Vil du vite mer? Besøk www.dnb.no/jusstudent

Studenttilbud:

 • Internship (trainee-/praktikantordning)
 • Corporate Legal Intern
 • Digital Trainee

EFTA

 

Visste du at EFTA-domstolen har et traineeprogram? I det norske kabinettet i EFTA-domstolen tar vi årlig imot to til tre traineer. Som trainee vil du få verdifull kompetanse i EØS-rett og bo og jobbe i et internasjonalt miljø i Luxembourg, midt i Europa.

Studenttilbud:

 • Trainee/praktikantordning

 


Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Eiendoms- og byfornyelsesetaten er kommunens grunneier og en aktiv pådriver for byutvikling. Oslo er i endring og flere områder skal i de kommende årene utvikles. Vi har en sentral rolle i byutviklingen i Oslo med ansvar for å utvikle kommunal eiendom, fremforhandle utbyggingsavtaler, kjøp og salg av eiendom, forvalte kommunale eiendommer m.m.

 


Ernst & Young

 

 

EY Tax & Law er et av Norges største advokatfirmaer og har et ledende kompetansemiljø innenfor skatt, avgift, transaksjoner og forretningsjus. Vi har over 200 medarbeidere fordelt på flere kontorer i Norge samt et integrert globalt nettverk over hele verden.  Som ferdigutdannet jurist vil du jobbe som advokatfullmektig med saker som involverer samarbeid på tvers av juridiske fagdisipliner og landegrenser. Vår arbeidshverdag består av utstrakt samarbeid med kolleger innenfor regnskap, revisjon og teknologi.

Hos EY er vårt formål «Building a better working world”. Vi fokuserer på faglig utvikling, bransjekunnskap og samarbeid. Ikke minst fokuserer vi på hvordan digitale verktøy kan bidra til å skape merverdi både for måten vi jobber på og for våre kunder.

Studenttilbud:

 • Trainee/praktikantordning
 • Årlig konkurranse i skatterådgivning – Young Tax Professional of the Year

Nettside: https://www.ey.com/no_no/law , https://www.ey.com/no_no/tax


ESA

EFTAs overvåkningsorgan (ESA) sørger for at Norge, Island og Liechtenstein respekterer sine forpliktelser etter EØS-avtalen, og at EØS-rettighetene til enkeltpersoner og bedrifter respekteres. ESA håndhever også reglene for statsstøtte og konkurranse.

 


Finansdepartementet

 

Finansdepartementet er et tradisjonsrikt og sentralt departement. Finansdepartementet er, med hovedansvar for landets økonomiske politikk, viktig for samfunnsutviklingen og av stor betydning for den enkelte innbyggers hverdag. Blant våre ansatte er de fleste jurister, økonomer og statsvitere.

Vi tilbyr praktikantopphold for jusstudenter. Tilbudet tilbys i vår Skattelovavdeling for høst 2021, og er lønnet med fire til seks ukers varighet. Vi ser etter deg som har fullført 3. studieår/avdeling og har gode eksamensresultater. Se utlysningen her: Praktikantopphold i Skattelovavdelingen (199264) | Finansdepartementet (jobbnorge.no)


Føyen Torkildsen 

 

 

 

 

Gjennom innsikt, dyktighet og proaktivitet skal vi sikre at våre kunder, våre medarbeidere og vårt selskap samlet utgjør en forskjell og ligger foran.

Hos oss får du spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i en organisasjon i stadig utvikling.

I F|T skal de ansatte Trives, Utvikles og Utfordres.

Studenttilbud:

 • Trainee/praktikantordning
 • Skriveplass for masteroppgave
 • Deltidsjobb som resepsjonist/sekretær
 • Sommervikar
 • Kurs, manuduksjoner eller lignende

Gatejuristen og Gatas økonom 

 

Gatejuristen med avdelingen Gatas økonom er en landsdekkende frivillighetsorganisasjon under Stiftelsen Kirkens Bymisjon. Vi gir gratis rettshjelp og økonomirådgivning til folk som har eller har hatt et rusproblem.
Frivillige studenter er saksbehandlere, ledet av ansatte jurister.

 


Glittertind

 

 

 

 

Alle Glittertinds advokater jobber daglig med kommersiell tvisteløsning, herunder forhandlinger, mekling og gjennomføring av rettssaker.Hos oss får du jobbe i et ungt og dynamisk miljø. Vi tilbyr en fleksibel arbeidshverdag hvor du vil få mange spennende utfordringer.

Vi håper du tar turen innom vår virtuelle stand i Graduateland for en hyggelig prat.

Studenttilbud:

 • Trainee/praktikantordning

Grette

 

 

 

 

Advokatfirmaet Grette er et fullfaglig forretningsjuridisk advokatfirma med omtrent 75 advokater som vektlegger faglig styrke og bransjekunnskap. Alle våre advokater er dedikert til ett eller flere fagfelt, og til sammen har vi spisskompetanse på alle sentrale deler av forretningsjussen.

Studenttilbud:

 • Trainee/praktikantordning
 •  Markedstrainee
 • Kveldsvakt/resepsjon
 • Manuduksjoner eller lignende
 • Veileder til prosedyrekonkurransen
 • Gretteskolen

https://grette.no/karriere/


Haavind

 

 

 

 

 

 

 

Advokatfirmaet Haavind er et av Norges ledende fullservice advokatfirmaer. Vi bistår store aktører innen norsk og internasjonalt næringsliv. Vi har et sterkt fagmiljø og dyktige kollegaer å spille på. Våre kontorer ligger på Solli plass i Oslo, med en fantastisk utsikt over byen. Vi har omfattende prosedyrevirksomhet, en solid corporateavdeling og er et av landets høyest rangerte advokatfirma innenfor arbeidsrett og energi. De fleste av våre advokatfullmektiger får sakene sine innen to år.

Studenttilbud:

 • Trainee/praktikantordning
 • Skriveplass for masteroppgave
 • Deltidsjobb som resepsjonist/sekretær
 • Kurs, manuduksjoner eller lignende

Hammervoll Pind

 

 

 

 

Advokatfirmaet Hammervoll Pind er spesialisert mot eiendoms- og entreprisebransjen, og har et sterkt kompetansemiljø innen restrukturering og maritim juss. Vi har samlet advokater med spesialkompetanse innen rettsfelt som eiendomsbransjen etterspør. Hammervoll Pind utgjør totalt 51 advokater fordelt på tre kontorer i Oslo, Bergen og Stavanger.

Vi tilbyr et ungt og stimulerende arbeidsmiljø med faglige utfordringer og god tilgang på prosedyre. For å kunne gi studenten best mulig oppfølging har vi kun én traineeplass for hvert opphold. Med begrenset antall plasser på hvert kontor, søker vi i utgangspunktet kandidater som har fullført tredje avdeling med gode studieresultater. Som trainee hos oss får du jobbe i team med advokater/partnere, tett opp mot våre klienter, og kan forvente å delta i minst én rettslig prosess i løpet av oppholdet.

 


Help

 

 

 

HELP gjør advokattjenester tilgjengelig for folk flest. Siden starten i 2005 har HELP Forsikring spesialisert seg på å tilby fullverdig advokathjelp gjennom forsikringi Norge, Sverige og Danmark. Vi er et av landets største advokatmiljøer, med mer enn 100 ansatte advokater og fullmektiger. Våre klienter betaler kun forsikringspremie og får advokathjelp når de trenger det.

Studenttilbud:

 • Skriveplass for masteroppgave
 • Trainee

Hjort

 

 

 

 

Advokatfirmaet Hjort er et sterkt og ledende prosedyrefirma. Vi dekker alle sentrale rettsområder med fokus på forretningsjuridisk rådgivning og tvisteløsning. Hjort søker smarte lagspillere som har hodet og hjertet på rett plass.

Studenttilbud:

 • Trainee/praktikantordning
 • Skriveplass for masteroppgave
 • Deltidsjobb som resepsjonist/sekretær
 • Kurs, manuduksjoner eller lignende

 


Hydro

Hydro depends on highly qualified lawyers. We are seeking ambitious law students to join our team in Oslo as interns. We offer interesting legal tasks relating to the business operations within the Hydro group. For more information visit www.hydro.com or follow Norsk Hydro on Facebook or LinkedIn.

What we can offer students:

 • Traineeship

Høyesterett

 

Høgsterett er den øvste domstolen i landet og er ein prejudikatsdomstol. Høgsterett har som hovudoppgåve å arbeide for rettsavklaring og rettsutvikling innanfor dei rammene som følgjer av Grunnlov og lov.

Studenttilbud:
• Sommervikar
• Skriveplass for masteroppgave 


Insj UiOs Studentklinikk for forretningsjus/Legal Clinic

 

Insj er en studentorganisasjon som jobber for å fremme studententreprenørskap og senke terskelen for studenter som ønsker å starte egen bedrift. Vi har lansert Norges første studentdrevne jussklinikk for forretningsjus der vi ønsker å tilby gratis juridisk støtte til start-ups og studententreprenører. Nå søker vi etter ivrige frivillige studenter som kunne tenkt seg å bli med på laget ved å jobbe hos 1-2 dager i uken. Her vil du få mulighet til å jobbe med andre studenter og profesjonelle aktører for å løse ekte caser for start-ups. Dette gir deg muligheten til å få praktisk arbeidserfaring som er ettertraktet i arbeidslivet. Det er også en god mulighet til å bruke kunnskapen man har ervervet seg i klasserommet til virkelige saker.

https://insjuio.no/legal-clinic/


Inventura

Inventura er spesialister på anskaffelser og på forbedring av innkjøpsdrevne verdikjeder. Vi bistår bedrifter og offentlige organisasjoner, og har kompetanse, verktøy og prosesser som sikrer treffsikre analyser, presise strategier, og effektive anskaffelsesprosesser av høy kvalitet.

https://inventura.no/


JURK

 

 

 

 

 

Er du jusstudent, og ønsker relevant arbeidserfaring der du får brukt jussen i det virkelige liv? Da bør du søke jobb som saksbehandler i JURK. Vi tilbyr gratis juridisk rådgivning for alle som definerer seg som kvinner. Vi jobber også rettspolitisk for å styrke kvinners rettsstilling.

 

 


Juristforbundet

 

Juristforbundet er interesse- og arbeidstakerorganisasjonen for mer enn 19 000 jurister, advokater
og juridiske studenter. Vi jobber for å fremme jusstudenters interesser, og vi støtter medlemmene
fra første dag på studiet og gjennom hele karrieren.

Studenttilbud:

 • Medlemsbladet Juristen syv ganger i året
 • Mulighet til å søke om mastergradsstipend
 • Karriereveiledning
 • Gjennomgang av arbeidsavtaler av advokatkontoret
 • Bank og forsikring. Gratis innbo- og ulykkesforsikring inkludert i medlemskapet
 • Kurs og arrangement, bl.a. manuduksjon og karrierekveld
 • Andre fordeler og rabattavtaler

 


Jussbuss

Jussbuss er en studentdreven organisasjon, som arbeider med å gi rettshjelp. Det å jobbe i Jussbuss er en unik mulighet for studenter til å jobbe praktisk med jus. Vi ansetter 12 nye medarbeidere hvert semester. Man må ha fullført 2. studieår for å søke. Søknadsfristen er 1. mai.

 


Kluge

 

 

 

 

 

 

Kluge er et fullservice forretningsadvokatfirma, og vi har kontorer i Stavanger, Oslo, Bergen og Hamar. Som medarbeider i Kluge får du jobbe i et sterkt fagmiljø som preges av faglig integritet og samarbeid. Det er stor tilgang på prosessoppdrag, og du vil få arbeide med utfordrende saker for sentrale aktører innen privat næringsliv og offentlig sektor.

Studenttilbud:

 • Trainee/praktikantordning
 • Industripraktikant – samarbeid med Hydro
 • Skriveplass og stipend for masteroppgave
 • Deltidsjobb som resepsjonist/sekretær
 • Veileder i Juristforeningens prosedyrekonkurranse
 • Eksamenskurs
 • Kurs i oppgaveteknikk
 • Manuduksjoner og seminarer

Kommuneadvokaten i Oslo

Kommuneadvokaten er landets nest største offentlige advokatkontor, og har ca. 20 advokater. Kontoret ledes av kommuneadvokat Hanne Harlem. Vi arbeider med rådgivning og prosedyre innenfor mange ulike rettsområder, bl.a. forvaltningsrett, kontraktsrett, barnevern, entreprise, erstatningsrett, offentlige anskaffelser og arbeidsrett.

Studenttilbud:

 • Trainee/praktikantordning

 


KPMG

 

 

 

 

 

KPMG Law Advokatfirma har 140 ansatte, og er spesialisert innenfor skatt, avgift og forretningsjus. Vi er en del av KPMGs globale nettverk av spesialister, representert i mer enn 150 land, med over 150 000 engasjerte medarbeidere. KPMG Law gir derfor våre klienter tilgang til lokalkunnskap på et globalt nivå. 

Hos oss jobber du i tverrfaglige team, både lokalt og internasjonalt, i bedrifts- og personmarkedet.  Vi er del av KPMGs kompetansenettverk og kan trekke inn revisjon, økonomisk- og teknologisk rådgiving for å gi våre kunder helhetlige løsninger. Hos oss er det fokus på digitalisering og morgendagens advokattjenester. 

Studenttilbud:

 • Trainee/praktikantordning
 • Skriveplass for masteroppgave

KS Advokatene

 

KS Advokatene er advokatkontoret til KS-Kommunesektorens organisasjon. Kontoret består av 21 advokater som yter juridisk bistand til alle norske kommuner og fylkeskommuner innenfor de fleste rettsområder og fører saker for alle rettsinstanser. Advokatene har med bakgrunn fra privat og offentlig sektor en variert spisskompetanse som er satt sammen for å dekke kommunesektorens særskilte behov. Les mer på: www.ksadvokatene.no

Studenttilbud:

 •  Trainee-/praktikantordning
 •  Stipend
 •  Manuduksjoner

Kvale

 

 

Kvale bistår nasjonalt og internasjonalt næringsliv innen alle sentrale forretningsjuridiske områder. Vi har et sterkt fokus på videreutvikling og kompetansebygging, og er i dag mer enn 130 ansatte ved våre kontorer i Oslo og Ålesund. Vår styrke ligger i menneskene og da trenger vi deg som er forretningsorientert, faglig sterk og god på å bygge relasjoner.

Studenttilbud:

 • Trainee/praktikantordning
 • Skriveplass for masteroppgave
 • Deltidsjobb som resepsjonist/sekretær
 • Kurs, manduksjoner eller lignende

Landbruksdirektoratet

 

 

Landbruksdirektoratet iverksetter landbruks- og handelspolitikken på landbruksområdet. Vi har kontorsted i Oslo, Steinkjer og Alta, og er 200 ansatte hvorav 35 er jurister. Hver avdeling hos oss har egne jussteam, og alle juristene i direktoratet møtes månedlig i «Juristforum». Dette er en spennende arbeidsplass for nyutdannede jurister!


Landsorganisasjonen i Norge (LO)

 

 

 

 

 

 

 

 

LOs juridiske avdeling er Norges største juridiske fagmiljø i arbeidsrett med over 40 ansatte, hvorav 35 advokater som er spesialister i arbeidsrettslige spørsmål, konflikthåndtering og prosedyre. Avdelingen har god tilgang på saker for Høyesterett. Avdelingen er prosesskontor for forbundene og LO.

Studenttilbud:

 • Trainee/praktikantordning
 • Sommervikar

Lovavdelingen

 

Justis- og beredskapsdepartementets lovavdeling er et juridisk ekspertorgan for regjeringen og departementene. Vi arbeider med lovgivning på sentrale rettsområder, har et overordnet ansvar for lovverket, og bistår regjeringen og departementene i juridiske spørsmål.

Studenttilbud:

 • Trainee/praktikantordning
 • Kurs, manuduksjoner eller lignende

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Vi er Bergens største samlede fagmiljø for jurister, og jobber med både helserett, erstatningsrett, forvaltningsrett, trygderett, EU-/EØS-rett og prosedyre.

Du finner mer informasjon om oss på helseklage.no.


Nordea

Nordea er Nordens største bank med en juridisk avdeling på omtrent 250 ansatte i fire nordiske land. Group Legal har en internasjonal rettet arbeidshverdag. I Norge er vi omkring 30 advokater som jobber med transaksjoner, oppfølgning av kunder, nye produkter og digitale løsninger mm. Vi er med på å videreutvikle Nordea, i en bransje som gjennomgår store og spennende endringer.

Studenttilbud:

 • Trainee/praktikantordning

 


Norge-Amerika Foreningen

 

 

Norge-Amerika Foreningen (NORAM) er en non-profit organisasjon som tilbyr stipend og gratis veiledning for studier i USA og Canada. Siden 1919 har NORAM delt ut over 5000 stipend til norske og amerikanske studenter.

 

 


Oslo politidistrikt

 

Oslo politidistrikt er landets største politidistrikt. Vårt hovedmål er å imøtekomme publikums behov for trygghet, lov og orden. Vi trenger kompetanse innen blant annet strafferett, påtale, gjeldsordning, forvaltningsrett og arbeidsrett.

Alle ledige stillinger publiseres på politiet.no og nav.no.

Studenttilbud:

 • Sommervikar

PwC

 

 

 

 

 

 

 

Advokatfirmaet PwC er et av landets største advokatfirmaer med 229 medarbeidere fordelt på kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Kristiansand, Førde, Ålesund, Trondheim og Tromsø. Som del av det internasjonale PwC-nettverket, er vi totalt over 12 500 advokater i mer enn 157 land og er dermed også verdens største nettverk av advokater og rådgivere. Våre kjerneområder er skatt, avgift og forretningsjus.

Som ansatt i Advokatfirmaet PwC vil du bistå nasjonale og internasjonale klienter innenfor følgende kompetanseområder:

• Skatterett, herunder nasjonal og internasjonal selskaps- og personbeskatning
• Selskapsrett
• Kontraktsrett
• Arbeidsrett
• Fast eiendom
• M&A og transaksjonsstøtte
• Transfer pricing
• Nasjonal og internasjonal merverdiavgiftsrett
• Forretningsjus
• Personvern

Studenttilbud:

 • Trainee/praktikantordning
 • Kurs, manuduksjoner eller lignende

Regjeringsadvokaten

 

 

 

 

Regjeringsadvokaten er statens advokat i sivile saker. 

Studenttilbud:

 • Trainee/praktikantordning

Ræder

 

 

 

 

Advokatfirmaet Ræder bistår næringslivet med juridiske spørsmål. Ræder har siden 1949 gitt gode råd basert på solid juridisk fagkunnskap og forretningsmessig forståelse. Våre 60 advokater er juridiske- og strategiske rådgivere samt gode diskusjonspartnere for bedrifter, organisasjoner og offentlige myndigheter, både nasjonalt og internasjonalt.

Studenttilbud:

 • Trainee/praktikantordning
 • Skriveplass for masteroppgave
 • Deltidsjobb som resepsjonist/sekretær
 • Kurs, manuduksjoner eller lignende

SANDS

 

 

 

 

 

 

SANDS er et av Norges største og mest velrenommerte forretningsadvokatfirmaer med over 200 medarbeidere og kontorer i Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Ålesund, Tromsø og Tønsberg. Vi har store vekstambisjoner og klare mål. Vi er et firma hvor faglig kvalitet, trivsel, glede og entusiasme er bærebjelker i vår kultur.

Studenttilbud:

 • Trainee/praktikantordning
 • Deltidsjobb som resepsjonist
 • Kurs, manuduksjoner eller lignende

 


Selmer

 

 

 

Selmer er et av landets fremste forretningsjuridiske advokatfirmaer, med kontorer i Oslo og Stavanger. Advokatene våre løser oppdrag ved å kombinere juridisk kompetanse, kommersiell forståelse og praktisk erfaring. Tvisteløsning er vårt største satsingsområde fremover, og som advokatfullmektig i Selmer får du god tilgang til egne saker. Vi er anerkjent i bransjen for vår gode kultur med god takhøyde og flate struktur, og tar trivsel og læring på alvor.

Studenttilbud:

 • Trainee/praktikantordning
 • Skriveplass for masteroppgave
 • Deltidsjobb som resepsjonist/sekretær
 • Veileder i Juristforeningens prosedyrekonkurranse
 • Kurs, manuduksjoner eller lignende

Simonsen Vogt Wiig

 

Simonsen Vogt Wiig er et av Norges ledende forretningsjuridiske advokatfirma. Vi har kontorer i alle de største byene i Norge, samt Singapore. Våre 180 advokater bistår i alle sentrale bransjer, og bygger varige relasjoner med våre klienter ved å kombinere inngående forretningsforståelse og juridisk spisskompetanse.

I Simonsen Vogt Wiig kan du starte din karriere allerede som student. Våre tilbud til jusstudenter gir praktisk erfaring og innsikt i en forretningsadvokats hverdag.

 

Studenttilbud:

 • Trainee/praktikantordning
 • Skriveplass for masteroppgave
 • Deltidsjobb som resepsjonist/sekretær
 • Veileder i Juristforeningens prosedyrekonkurranse
 • Kurs, manduksjoner eller lignende

Sivilombudsmannen

 

 

 

 

Sivilombudsmannen er en selvstendig og uavhengig instans med formål om å arbeide for at den enkelte borger ikke utsettes for urett fra forvaltningen. Ved å behandle klager fra borgere og besøke steder der noen er fratatt friheten, arbeider vi for å gjøre myndighetene bedre, styrke tilliten til forvaltningen og for sikring og respekt av menneskerettighetene.

Studenttilbud:

 • Timelønnsstillinger
 •  Skriveplass med veileder
 • Praktikantordning

Skatteetaten

 

Vil du jobbe i en alltid aktuell etat, der du får ta del i sterke, utviklende fagmiljø og arbeide med samfunnsrelevante oppgaver?

Velkommen til Skatteetaten!

Hos oss jobber om lag 6500 ansatte med ett felles samfunnsoppdrag: Å sikre finansieringen av velferdssamfunnet. I tillegg sørger vi for et oppdatert folkeregister. Våre kunder er alle landets innbyggere, bedrifter og foretak.

Studenttilbud:

 • Trainee/praktikantordning
 • Sommervikar

Thallaug

 

 

 

Advokatfirmaet Thallaug ANS representerer med 21 medarbeidere på Lillehammer et unikt fagmiljø på Innlandet. Vi leverer juridiske tjenester til både lokale, regionale og nasjonale aktører innenfor et bredt spekter av fagområder og bransjer. Etter 100 år i bransjen har vi fortsatt et kompromissløst fokus på høy faglig kvalitet og integritet.

Studenttilbud:

 • Trainee/praktikantordning

 


Thommessen

 

 

Advokatfirmaet Thommessen er et ledende advokatfirma med kontorer i Oslo, Bergen og London. Våre 190 advokater og advokatfullmektiger dekker hele det faglige spekteret innen forretningsjuss. Blir du en del av vårt team, kan vi love deg at du får jobbe med flere av Norges beste advokater. Fra første dag.

Studenttilbud:

 • Trainee/praktikantordning
 • Deltidsjobb som resepsjonist/sekretær
 • Kurs, manuduksjoner eller lignende

UiO/Det juridiske fakultet

 

Studenttilbud:

 • Trainee/praktikantordning
 • Praksisplass gjennom UiOs praksisvalgfag
 • Skriveplass for masteroppgave

Utenriksdepartementet

 

 

 

 

Utenrikstjenesten er en internasjonal, moderne kunnskapsbedrift som i dag teller 2435 personer, hvorav 822 er ansatte i departementet. UD er lokalisert på Victoria Terrasse i Oslo.

Utenriksdepartementets (UD) oppgave er å arbeide for Norges interesser internasjonalt. Norges interesser bestemmes blant annet av vår geografiske plassering i et strategisk område, vår åpne økonomi, vår posisjon som kyststat og forvalter av store marine ressurser og omfattende eksport av olje og gass.

Studenttilbud:

 • Trainee/praktikantordning

 


Utlendingsnemnda

Utlendingsnemnda (UNE) er en av Norges største arbeidsplasser for jurister. Vi er et uavhengig forvaltningsorgan som behandler klager over vedtak fra Utlendingsdirektoratet (UDI). I UNE vil du kunne jobbe med blant annet utlendingsrett, internasjonal rett, menneskerettigheter og forvaltningsrett. Hos oss får du jobbe i et solid utlendingsfaglig miljø med godt tilrettelagte arbeidsforhold.

For mer informasjon om oss se www.une.no


Wiersholm

 

Wiersholm er spesialister på jus for næringslivet og er et av Norges største og fremste advokatfirmaer. Vi har dyktige kollegaer innenfor alle fagfelt og er det firmaet i Norge med flest forretningsadvokater under samme tak. Vi bistår klienter fra ulike bransjer med både transaksjoner og prosedyre, i tillegg til løpende rådgivning. Faglig ekspertise og et godt arbeidsmiljø gjør Wiersholm til et til et advokatfirma hvor de ansatte får utvikle seg og trives sosialt.

Studenttilbud:

 • Traineeordning – som også omfatter Intrapreneur Intern (innovasjonstrainee) og Responsible Business Trainee (i samarbeid med Redd Barna)
 • Skriveplass for masteroppgave
 • Deltidsjobb som resepsjonist og studentsekretær
 • Kurs, manuduksjoner og sosiale aktiviteter
 • Wiersholm Summer School

Wikborg Rein

 

Wikborg Rein er et av Norges ledende advokatfirmaer med kontorer i Oslo, Bergen, London, Singapore og Shanghai. Vårt mål er å utvikle de skarpeste hodene for å gjøre en forskjell i næringsliv og samfunn. Dette gjør vi ved å være den mest internasjonale, digitale og bransjeledende arbeidsplassen for jurister. Skap fremtidens advokattjenester sammen med oss!

Studenttilbud:

 • Trainee/praktikantordninger
 • Skriveplass for masteroppgave
 • Deltidsjobb som resepsjonist/sekretær/vaktmester
 • Veileder i Juristforeningens prosedyrekonkurranse
 • Kurs, manuduksjoner eller lignende

Yara

Yara’s Legal Department supports a global business with a wide range of legal challenges, and our team is a diverse group of lawyers who works across all continents. We would like to work with and develop curious law students at the Oslo HQ as part of our International Internship program.

Grow with us at yara.com, LinkedIn, Facebook and YouTube.

What we can offer students:

 • Internships