ALD 2020- Aktøroversikt

Klikk på aktørens logo for å bli sendt videre til deres nettsider.


Aabø-Evensen & Co

 

 

Aabø-Evensen & Co er et Oslo-basert nisjefirma med hovedfokus på oppkjøp & fusjoner (M&A) og transaksjoner knyttet til børs- og verdipapirmarkedet, slik som børsnoteringer, emisjoner, take-overs og løpende bistand til børsnoterte selskaper (Capital Markets).

Vi er et inkluderende advokatfirma bestående av en høy andel erfarne og spesialiserte advokater. En vesentlig del av vår virksomhet er internasjonalt rettet. Hos oss vil du få muligheten til å opparbeide en breddeerfaring vi mener er påkrevet for å kunne bli en dyktig transaksjonsadvokat.

Studenttilbud:

 • Deltidsjobb som resepsjonist/sekretær

Advokatforeningen 

Advokatforeningen er advokatenes profesjons- og interesseorganisasjon i Norge. Rundt 90 % av alle norske advokater og advokatfullmektiger er medlem hos oss.

 


AGP

Vi er inkluderende, oppdaterte og engasjerte. Det er der vi i AGP vil være, hver dag. Vi er et nytt spesialistfirma, med lang erfaring. Nå søker vi flere kolleger som vil jobbe med transaksjoner/M&A, kapitalmarkeder og corporate. Arbeidsmiljø og likestilling er et fokusområde, og vi har store ambisjoner om lik andel kvinner og menn på kontoret. Hos oss vil du bli en del av et spennende selskap som ønsker stor grad av involvering fra de ansatte. Velkommen til AGP!

 

Studenttilbud:

 • Studentmedarbeidere

 

https://www.agpadvokater.no/


Aktiv Eiendomsmegling

Å jobbe som eiendomsmegler har vist seg å være et klokt valg for mange jurister. Kanskje også for deg? I Aktiv vil vi gjerne ha flere jurister med på laget. Aktiv Eiendomsmegling er en fremoverlent kjede som dyrker kvalitet, samhold og felles suksess. For 7.gang troner Aktiv øverst på Norsk Kundebarometer med landets mest fornøyde boligkunder. Hos oss får du jobbe i en veldrevet kjede med et godt støtteapparat med høy faglig kompetanse, struktur og systemer, slik at du kan fokusere på å være en god rådgiver for våre kunder.

Nysgjerrig på hvordan vi kan ta deg videre fra jussen?
Ta kontakt med jurist Stein Dykesteen på 48 99 20 03  for en prat.


Arntzen de Besche

 

 

 

 

Vi er et ledende advokatfirma med kontorer i Oslo, Stavanger og Trondheim. Vi bistår norske og internasjonale selskaper, myndigheter og organisasjoner med å forenkle kompliserte transaksjoner, gjennomføre krevende forhandlinger og løse tvister.

Vi er stolte av arbeidsmiljøet vårt, som bygger på en kultur for lagspill, integritet, kvalitet og engasjement

Studenttilbud:

 • Trainee/praktikantordning
 • Skriveplass for masteroppgave
 • Deltidsjobb som resepsjonist/sekretær
 • Kurs, manuduksjoner eller lignende

BAHR

 

 

BAHR ble etablert i 1966 og er en rendyrket forretningsjuridisk praksis. Vår virksomhet er basert på teamarbeid, integritet og prestasjonslyst. Vi har et sterkt fokus på at vi sammen skal gjøre hverandre bedre. Alle som arbeider i BAHR skal i størst mulig grad få faglige og personlige utfordringer, tilpasset den enkeltes ønsker og nivå.

Studenttilbud:

 • Trainee/praktikantordning
 • Skriveplass for masteroppgave
 • Deltidsjobb som resepsjonist/sekretær
 • Kurs, manuduksjoner eller lignende

BDO

 

 

 

 

BDO Advokater As er blant Norges raskest voksende advokatfirmaer. Vi er i dag over 50 dyktige medarbeidere med juridisk og økonomisk bakgrunn fordelt på kontorer i Oslo, Trondheim, Stavanger og Tromsø.

Studenttilbud:

 • Trainee/praktikantordning

Bing Hodneland

 

Bing Hodneland har i dag 52 ansatte, hvorav 38 er advokater. Vi har et hyggelig og ungt arbeidsmiljø med flat struktur, og vi legger stor vekt på både personlig og faglig utvikling. Våre hovedområder er IT og media samt fast eiendom og entreprise. Vi har også spisskompetanse innenfor arbeidsrett, selskapsrett og transaksjoner, skatt og avgift samt tvisteløsning. Våre advokater er eksperter innenfor disse fagområdene og bistår både norske og internasjonale klienter innenfor en rekke bransjer. Les mer her.

Studenttilbud:

 • Manuduksjoner
 • Praktikantopphold
 • Skriveplass
 • Ekstrahjelp i administrasjonen

Brækhus

 

 

Brækhus’ firmakultur preges av arbeidsglede og lagarbeid, med et kompromissløst krav til faglig spisskompetanse. Brækhus-skolen lærer fullmektiger grunnleggende forretningsjus og kommersiell forståelse. Vi søker kandidater som skiller seg ut, som er faglig dyktige og passer inn i vår firmakultur.

Studenttilbud:

 • Trainee/praktikantordning
 • Skriveplass for masteroppgave
 • Deltidsjobb som resepsjonist/sekretær
 • Veileder i Juristforeningens prosedyrekonkurranse
 • Kurs, manuduksjoner eller lignende

Bull & Co

Bull & Co Advokatfirma leverer juridiske tjenester til næringslivet, fra små oppstartsbedrifter til børsnoterte konserner, organisasjoner og privatpersoner. Vi er kjent for å være et hyggelig advokatfirma å jobbe med og for, og teller i dag rundt 55 personer. Nå holder vi til i trivelige lokaler på Solli plass med byens beste utsikt, og om to år skal vil flytte til et helt nytt bygg i Tullinkvartalet – et område som får et mangfold av aktører fra ulike bransjer og profesjoner – kompetanse- og universitetsmiljøer, teknologi, rådgivning og business.

 


Claims Link

Claims Link er et av landets største frittstående skadeoppgjørsselskap, med 50 medarbeidere fordelt på to skadeteam og ett spesialskadeteam. Vi er spesialister på rettsforhold knyttet til fast eiendom og forsikringsrett generelt, og har omfattende prosedyreerfaring innenfor disse områdene. Vi behandler også skader relatert til yrkesskadeforsikring, næringsbygg- og bedriftsforsikring samt krav under diverse garantiordninger.

Vi har et ungt og veldig godt faglig og sosialt miljø og hos oss får du bl.a. god tilgang til advokatsaker.

Studenttilbud:

 • Deltidsjobb
 • Sommervikar

CLP

 

 

 

 

Fordi det er forskjell på mennesker, er det forskjell på advokater – og advokatfirmaer. CLP ble etablert i 2007 som et effektivt og eksklusivt alternativ til de største advokatfirmaene. Et alternativ der engasjementet er personlig og prosessene preget av svært høy kvalitet.

Studenttilbud:

 • Trainee/praktikantordning
 • Skriveplass for masteroppgave
 • Deltidsjobb som resepsjonist/sekretær

Codex

Codex Advokat er et anerkjent advokatfirma med over 80 ansatte. Vi er landsdekkende, og tilbyr tjenester til både næringsdrivende og privatpersoner. Veien til advokatbevilling er kort hos oss.

Studenttilbud:

 • Skriveplass for masteroppgave
 • Deltidsjobb som resepsjonist/sekretær
 • Veileder i Juristforeningens prosedyrekonkurranse
 • Sommervikar

Dalan

Dalan advokatfirma er et advokatfirma som er videreutviklet gjennom generasjoner. Vårt hovedfokus er å levere tjenester med høy faglig kvalitet. Vi mener at det at kunder stadig kommer tilbake til oss, bekrefter at vårt fokus er riktig. Vår kompetanse favner bredt og vi er et fullservice advokatfirma med hovedvekt på fast eiendom, arbeidsrett, selskapsrett og familiejuss.

Studenttilbud:

 • Traineeopphold
 • Resepsjonist/kveldssekretær
 • Skriveplass

Datatilsynet

 

Datatilsynet er et uavhengig forvaltningsorgan, administrativt underordnet Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Datatilsynets hovedoppgave er å kontrollere at reglene i personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) blir etterlevd i offentlig og privat sektor. Tilsynet skal også føre kontroll med etterlevelsen av politiregisterloven og spesialregelverket om behandling av personopplysninger i helsesektoren. Totalt har Datatilsynet i underkant av 50 ansatte, hvorav omtrent halvparten er jurister.

 

 


Deloitte

 

 

 

Deloitte Advokatfirma er et av Norges største forretningsjuridiske advokatfirmaer med mer enn 200 profesjonelle medarbeidere med spisskompetanse i transaksjoner, skatt og avgift samt generell forretningsjus.

Deloitte Advokatfirma er en del av Deloitte, som er verdens største profesjonelle rådgivningsfirma.

Studenttilbud:

 • Trainee/praktikantordning
 • Skriveplass for masteroppgave
 • Veileder i Juristforeningens prosedyrekonkurranse
 • Kurs, manuduksjoner eller lignende

Departementene

 

 

 

 

 

Det arbeider nesten 5000 personer i departementene. Dette gjør at vi ikke bare er Norges viktigste arbeidsplass, men også en av de største. Vi jobber på tvers av departementsgrensene og dette gir deg gode muligheter for faglig utveksling og læring.


DLA Piper

 

 

 

 

 

DLA Piper er et fullservice forretningsadvokatfirma med kontorer i mer enn 40 land, som bistår oppdragsgivere med et vidt spekter av oppgaver. Vi er Norges eneste globale advokatfirma og byr på unike muligheter for deg som ønsker å arbeide i et fremgangsrikt, internasjonalt fagmiljø. Ved vårt Oslo-kontor er vi omtrent 90 advokater og vi blir stadig flere.

Studenttilbud:

 • Trainee/praktikantordning
 • Skriveplass for masteroppgave
 • Deltidsjobb som resepsjonist/sekretær
 • Kurs, manuduksjoner eller lignende

DNB-advokatene

 

 

 

 

 

Hos DNB-advokatene får du en unik mulighet til å jobbe med store, spennende og varierte oppdrag for hele DNB. Det er ikke mange andre steder du kan opparbeide deg like god juridisk og forretningsmessig kompetanse innen bank og finans som i Norges ledende bank. Samtidig får du være med å drive utviklingen av bank og finans inn i fremtiden. Vil du vite mer? Besøk www.dnb.no/jusstudent

Studenttilbud:

 • Trainee/praktikantordning

EFTA

The European Free Trade Association (EFTA) is the intergovernmental organisation of Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland, set up for the promotion of free trade and economic integration between its members, within Europe and globally.

With Offices in Geneva, Brussels and Luxembourg, the EFTA Secretariat offers opportunities for highly specialised and qualified staff aiming at promoting free trade and economic cooperation. Through our traineeship positions, we provide young professionals and recent graduates with a unique opportunity to experience and participate in the work of the Association.


Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Eiendoms- og byfornyelsesetaten er kommunens grunneier og en aktiv pådriver for byutvikling. Oslo er i endring og flere områder skal i de kommende årene utvikles. Vi har en sentral rolle i byutviklingen i Oslo med ansvar for å utvikle kommunal eiendom, fremforhandle utbyggingsavtaler, kjøp og salg av eiendom, forvalte kommunale eiendommer m.m.


Elden

 

 

Advokatfirmaet Elden er et advokatfirma bestående av omkring 70 advokat/-fullmektiger med avdelinger i Oslo, Bergen, Stavanger, Sandefjord og Gol. Vårt spesialfelt er prosedyre i både sivile saker og straffesaker. Vi arbeider i tillegg jevnlig innenfor følgende områder: Generell strafferett og strafferett for næringslivet, arbeidsrett, kontraktsrett, eiendomstvister, erstatningsrett og forvaltningsrett samt oppdrag som bistandsadvokat.

 


EOS-utvalget

EOS-utvalget er et uavhengig kontrollorgan oppnevnt av Stortinget. Vi kontrollerer om PST, Etterretningstjenesten, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Forsvarets sikkerhetsavdeling holder seg innenfor regelverket, særlig for å hindre at enkeltpersoner blir utsatt for ulovlig overvåking.

 


Equinor

Equinor Legal er en global avdeling med over 100 advokater. Avdelingen gir juridisk bistand innenfor alle områder av selskapets forretningsaktivitet. Vi tilbyr studenter 4-6 ukers internship opphold. Her vil du bli en del av Norges mest internasjonale juridiske miljø som jobber med tverrfaglige og banebrytende industriprosjekter av stor samfunnsmessig betydning.

Studenttilbud:

 • Trainee/praktikantordning

Ernst & Young

 

 

 

 

 

 

 

 

EY Tax & Law er et av Norges ledende og største kompetansemiljø og advokatfirma innenfor skatt, avgift og forretningsjus. Vi har nærmere 200 medarbeidere fordelt på 15 kontorer i Norge og er integrert med våre kollegaer i vårt globale nettverk. Forretningsområdet består av seks spesialiserte kompetanseområder der tverrfaglig samarbeid er en stor del av hverdagen

Studenttilbud:

 • Trainee/praktikantordning

ESA

EFTAs overvåkningsorgan (ESA) sørger for at Norge, Island og Liechtenstein respekterer sine forpliktelser etter EØS-avtalen, og at EØS-rettighetene til enkeltpersoner og bedrifter respekteres. ESA håndhever også reglene for statsstøtte og konkurranse.

Studenttilbud:

 • Trainee/praktikantordning

Eurojuris

Eurojuris Norge er en landsdekkende sammenslutning av 17 selvstendige advokatfirmaer som samarbeider faglig og kommersielt. Samlet teller vi over 230 advokater.

Medlemsfirmaene er lokalisert både i de store byene og på mindre steder, og de bistår privatpersoner, næringslivet og det offentlige. Dette gir deg som student en unik mulighet til å jobbe innenfor varierte rettsområder med spennende oppgaver, også utenfor de største byene.


Finansdepartementet

 

 

 

 

 

Finansdepartementet er, med hovedansvar for landets økonomiske politikk, viktig for samfunnsutviklingen og av stor betydning for den enkelte innbyggers hverdag. Blant våre ansatte er de fleste jurister, økonomer og statsvitere.

Studenttilbud:

 • Trainee/praktikantordning
 • Skriveplass for masteroppgave

Finanstilsynet

Finanstilsynet er et selvstendig myndighetsorgan som arbeider med grunnlag i lover og vedtak fra Stortinget, Regjeringen og Finansdepartementet. Finanstilsynet deltar også i et omfattende internasjonalt samarbeid. Gjennom EØS-avtalen blir finansmarkedsregelverket til EU gjennomført i norsk rett.

Studenttilbud:

 • Deltidsjobb for jusstudenter
 • Mulighet for oppgaveskriving

Forbrukertilsynet

Forbrukertilsynet er en offentlig tilsynsmyndighet som forebygger og stopper ulovlig markedsføring, urimelige vilkår i kontrakter og andre former for ulovlig handelspraksis rettet mot forbrukere. Vi bidrar også til at forbrukernes rettigheter ivaretas og at forbrukere kan ta informerte valg.


Forsvarsmateriell

Forsvarsmateriell skal sørge for at Forsvaret har den beste utrustningen og den fremste teknologien for å forsvare landet.

Forsvarsmateriells jurister og advokater jobber blant annet med store komplekse investeringsprosjekter. Vi har et eget in-house advokatkontor.

Studenttilbud:

 • Studentstilling hos advokatkontoret

Fylkesmannen i Oslo og Viken

Fylkesmannen er Kongens og regjeringens representant i fylkene. Som klageinstans og tilsynsmyndighet ivaretar Fylkesmannen borgernes rettssikkerhet. Vi har ca. 600 ansatte fordelt på kontorstedene Moss, Oslo og Drammen. Ca 150 er jurister som jobber med juridiske utfordringer innen bl.a. rettsområdene helse, plan- og bygg, og vergemål.

 


Føyen Torkildsen

 

 

 

 

Gjennom innsikt, dyktighet og proaktivitet skal vi sikre at våre kunder, våre medarbeidere og vårt selskap samlet utgjør en forskjell og ligger foran.

Hos oss får du spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i en organisasjon i stadig utvikling.

I F|T skal de ansatte Trives, Utvikles og Utfordres.

Studenttilbud:

 • Trainee/praktikantordning
 • Skriveplass for masteroppgave
 • Deltidsjobb som resepsjonist/sekretær
 • Sommervikar
 • Kurs, manuduksjoner eller lignende

Gatejuristen

Gatejuristen med Barnas Jurist og Gatas Økonom er en landsdekkende frivillighetsorganisasjon, som gir gratis rettshjelp og arbeider for økt rettssikkerhet. Barnas jurist dekker de fleste rettsområder for barn og unge, mens hovedvekten av sakene i avdeling rus ligger på sosial- og velferdsrettens områder.

 


Glittertind

 

 

 

 

Alle Glittertinds advokater jobber daglig med kommersiell tvisteløsning, herunder forhandlinger, mekling og gjennomføring av rettssaker. Hos oss får du jobbe i et ungt og dynamisk miljø. Vi tilbyr en fleksibel arbeidshverdag hvor du vil få mange spennende utfordringer.
Studenttilbud:

 • Trainee/praktikantordning
 • Skriveplass for masteroppgave
 • Studentmedarbeider

Grette

 

 

 

 

Advokatfirmaet Grette er et fullfaglig forretningsjuridisk advokatfirma med omtrent 70 advokater som vektlegger faglig styrke og bransjekunnskap. Alle våre advokater er dedikert til ett eller flere fagfelt, og til sammen har vi spisskompetanse på alle sentrale deler av forretningsjussen.

Studenttilbud:

 • Trainee/praktikantordning
 •  Markedstrainee
 • Kveldsvakt/resepsjon
 • Manuduksjoner eller lignende
 • Veileder til prosedyrekonkurransen
 • Gretteskolen

https://grette.no/karriere/


Haavind

 

 

 

 

 

 

Advokatfirmaet Haavind er et av Norges ledende fullservice advokatfirmaer. Vi bistår store aktører innen norsk og internasjonalt næringsliv. Vi har et sterkt fagmiljø og dyktige kollegaer å spille på. Våre kontorer ligger på Solli plass i Oslo, med en fantastisk utsikt over byen. Vi har omfattende prosedyrevirksomhet, og et godt samarbeid med Barnas Jurist. De fleste av våre advokatfullmektiger får sakene sine innen to år.

Studenttilbud:

 • Trainee/praktikantordning
 • Skriveplass for masteroppgave
 • Deltidsjobb som resepsjonist/sekretær
 • Kurs, manuduksjoner eller lignende

Hammervoll Pind

 

 

 

 

Hammervoll Pind tilbyr et ungt og stimulerende arbeidsmiljø med faglige utfordringer og god tilgang på prosedyre. Hos oss får du tett oppfølging, både faglig og sosialt, fra vårt traineeutvalg og våre advokater.

Vi ønsker å komme i kontakt med traineer som er positive og engasjerte for et opphold i et fremoverlent advokatfirma.

Studenttilbud:

 • Trainee/praktikantordning
 • Skriveplass for masteroppgave
 • Deltidsjobb som resepsjonist/sekretær
 • Kurs, manuduksjoner eller lignende

Help

 

 

HELP gjør advokattjenester tilgjengelig for folk flest. Siden starten i 2005 har HELP Forsikring spesialisert seg på å tilby fullverdig advokathjelp gjennom forsikringi Norge, Sverige og Danmark. Vi er et av landets største advokatmiljøer, med mer enn 100 ansatte advokater og fullmektiger. Våre klienter betaler kun forsikringspremie og får advokathjelp når de trenger det.

Studenttilbud:

 • Skriveplass for masteroppgave
 • Trainee
 • Advokatfullmektiger søkes

Hjort

 

 

 

 

Advokatfirmaet Hjort ble etablert i 1893 og er i dag et sterkt og ledende prosedyrefirma med 130 medarbeidere. Vi dekker alle sentrale rettsområder, med fokus på forretningsjuridisk rådgivning og tvisteløsning. Hjort søker personer med karakter.

Studenttilbud:

 • Trainee/praktikantordning
 • Skriveplass for masteroppgave
 • Deltidsjobb som resepsjonist/sekretær
 • Kurs, manuduksjoner eller lignende

Huseierne

Huseierne er en landsomfattende forbrukerorganisasjon for boligeiere med 228.000 medlemmer.

Juridisk avdeling består av 11 advokater og ca. 30 jusstudenter. Vi er stadig på jakt etter dyktige studenter og ansetter mange nye hvert semester

 

https://www.huseierne.no/

 


Hydro

Hydro depends on highly qualified lawyers. We are seeking ambitious law students to join our team in Oslo as interns. We offer interesting legal tasks relating to the business operations within the Hydro group. For more information visit www.hydro.com or follow Norsk Hydro on Facebook or LinkedIn.

What we can offer students:

 • Traineeship

Høyesterett

Som utreder i Høyesteretts utredningsenhet får du:

• utrede materielle og prosessuelle spørsmål på alle rettsområder
• bistå både Høyesteretts ankeutvalg og avdelinger
• arbeide for noen av landets fremste jurister
• en fleksibel jobb i et trivelig miljø

Studenttilbud:
• Sommervikar
• Skriveplass


If

Ifs juridiske avdeling bistår i alt fra juridisk rådgivning i avtaleprosesser, føre prosesser for retten, produktutvikling, bistand i salgsprosesser, skadeoppgjør, rådgivning ved håndtering av persondata, hvitvasking, med mer. Med andre ord samarbeider de med store deler av organisasjonen.


JURK

 

 

 

 

 

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) er et studentdrevet rettshjelptiltak som tilbyr gratis, tilpasset juridisk rådgivning for alle som definerer seg som kvinner. Vi tilbyr rettshjelp gjennom rettighetsinformasjon, rettspåvirkning og bistand i konkrete saker. Med utgangspunkt i vår saksbehandling, jobber vi aktivt rettspolitisk med fokus på likestilling og diskriminering.

Studenttilbud:

 • Praksisplass gjennom UiOs praksisvalgfag

 


Juristforbundet

 

Juristforbundet er interesse- og arbeidstakerorganisasjonen for mer enn 19 000 jurister, advokater
og juridiske studenter. Vi jobber for å fremme jusstudenters interesser, og vi støtter medlemmene
fra første dag på studiet og gjennom hele karrieren.

Studenttilbud:

 • Medlemsbladet Juristen syv ganger i året
 • Mulighet til å søke om mastergradsstipend
 • Karriereveiledning
 • Gjennomgang av arbeidsavtaler av advokatkontoret
 • Bank og forsikring. Gratis innbo- og ulykkesforsikring inkludert i medlemskapet
 • Kurs og arrangement, bl.a. manuduksjon og karrierekveld
 • Andre fordeler og rabattavtaler

 


Jussbuss

 

Jussbuss er et studentdrevet rettshjelptiltak. De gir gratis juridisk bistand til dem som trenger det mest. Deres fagområder er husleie og gjeld, utlendingsrett, fengselsrett, miljørett og sosial-, trygde- og arbeidsrett. Hos Jussbuss får du jobbe med saksbehandling og rettspolitisk arbeid.

Studenttilbud:

 • Praksisplass gjennom UiOs praksisvalgfag

Kartverket

 

 

 

 

 

 

Kartverket dekker Norges behov for geografisk informasjon og offentlig eiendomsinformasjon, og er tinglysingsmyndighet for hele landet.

Juridisk tjeneste har som oppgave å ivareta Kartverkets behov for juridisk bistand.

Studenttilbud:

 • Praksisplass gjennom UiOs praksisvalgfag
 • Sommerjobb
 • Timevikar

Kluge

 

 

 

 

 

 

Kluge er et fullservice forretningsadvokatfirma, og vi har kontorer i Stavanger, Oslo, Bergen og Hamar. Som medarbeider i Kluge får du jobbe i et sterkt fagmiljø som preges av faglig integritet og samarbeid. Det er stor tilgang på prosessoppdrag, og du vil få arbeide med utfordrende saker for sentrale aktører innen privat næringsliv og offentlig sektor.

Studenttilbud:

 • Trainee/praktikantordning
 • Skriveplass for masteroppgave
 • Deltidsjobb som resepsjonist/sekretær
 • Veileder i Juristforeningens prosedyrekonkurranse
 • Kurs, manuduksjoner eller lignende

Kommuneadvokaten i Oslo

Kommuneadvokaten er landets nest største offentlige advokatkontor, og har ca. 20 advokater. Kontoret ledes av kommuneadvokat Hanne Harlem. Vi arbeider med rådgivning og prosedyre innenfor mange ulike rettsområder, bl.a. forvaltningsrett, kontraktsrett, barnevern, entreprise, erstatningsrett, offentlige anskaffelser og arbeidsrett.

Studenttilbud:

 • Trainee/praktikantordning

Konkurransetilsynet

 

 

Konkurransetilsynets hovedoppgave er å håndheve konkurranseloven. Som ansatt hos oss får du jobbe i et sterkt fagmiljø og i tverrfaglige team. Vi jobber tett opp mot store parter i norsk næringsliv, og deltar aktivt i ulike nasjonale og internasjonale fora. Konkurransetilsynet tilbyr jevnlig faste stillinger for nyutdannede jurister. Kom og møt oss på stand 14. februar 2020, for å høre mer om utlyst trainee-stilling for jusstudenter.

Studenttilbud:

 • Trainee-stilling

Les mer om oss på konkurransetilsynet.no

 


KPMG

 

 

 

 

 

KPMG Law Advokatfirma tilbyr tjenester innen skatt, avgift og forretningsjuss, og er en del av KPMGs nasjonale og internasjonale nettverk innenfor advokattjenester, revisjon og rådgivningstjenester. Nå har du mulighet til å skaffe deg verdifull erfaring innen skatt, avgift og selskapsrett! Se våre nettsider for ytterligere informasjon og søknad på trainee-plass og skriveplass med stipend: kpmglaw.no/karriere

Studenttilbud:

 • Trainee/praktikantordning
 • Skriveplass for masteroppgave

KS Advokatene

 

KS Advokatene er advokatkontoret til KS-Kommunesektorens organisasjon. Kontoret består av 20 advokater som yter juridisk bistand til alle norske kommuner og fylkeskommuner innenfor de fleste rettsområder og fører saker for alle rettsinstanser. Advokatene har med bakgrunn fra privat og offentlig sektor en variert spisskompetanse som er satt sammen for å dekke kommunesektorens særskilte behov. Les mer på: www.ksadvokatene.no

Studenttilbud:

–          Trainee-/praktikantordning
–          Stipend
–          Manuduksjoner


Kvale

 

 

 

Kvale Advokatfirma tilbyr bistand til nasjonalt og internasjonalt næringsliv innen alle sentrale forretningsjuridiske områder. Vi teller i dag mer enn 100 ansatte på vårt kontor i Oslo. Vi tilbyr studenter traineestillinger, skriveplass og manuduksjoner.

Studenttilbud:

 • Trainee/praktikantordning
 • Skriveplass for masteroppgave
 • Kurs, manuduksjoner eller lignende

 


Landsorganisasjonen i Norge (LO)

 

 

 

 

 

 

 

 

LOs juridiske avdeling er Norges største juridiske fagmiljø i arbeidsrett med over 40 ansatte, hvorav 27 advokater som er spesialister i arbeidsrettslige spørsmål, konflikthåndtering og prosedyre. Avdelingen har god tilgang på saker for Høyesterett. Avdelingen er prosesskontor for forbundene og LO.

Studenttilbud:

 • Trainee/praktikantordning

Lovavdelingen

 

 

 

 

Justis- og beredskapsdepartementets lovavdeling er et juridisk ekspertorgan for regjeringen og departementene. Vi arbeider med lovgivning på sentrale rettsområder, har et overordnet ansvar for lovverket, og bistår regjeringen og departementene i juridiske spørsmål.

Studenttilbud:

 • Trainee/praktikantordning
 • Kurs, manuduksjoner eller lignende

Lund & Co

 

 

 

Advokatfirmaet Lund & Co er et spesialistfirma i sterk vekst.

Vårt hovedfokus er fornybar energi, miljø og naturressurser. Rettsområdene omfatter foruten energi- og miljørett, selskaps- og skatterett, fast eiendoms rettsforhold, vassdragsrett, ekspropriasjon, plan og bygningsrett, EU-/EØS-rett, prosedyre og tvisteløsning.

Med 21 advokater og fullmektiger er vi et av landets største juristmiljøer for energi- og miljørett. Vi driver omfattende rettspolitisk arbeid for våre klienter og er ofte i retten.

Studenttilbud:

 • Trainee/praktikantordning

Namsfogden i Oslo

 

 

 

Namsfogden i Oslo er en del av Oslo politidistrikt. Kontoret har ansvar for sikring av pengekrav og tvangsrealisasjon, saker etter gjeldsordningsloven, sekretariatsfunksjon for forliksrådet og forkynning i sivile saker. Namsfogden i Oslo er et nasjonalt kompetansesenter med 55 jurister. Kontoret har en viktig rolle i forhold til omsetning og kredittbaserte ytelser i et moderne samfunn.

Studenttilbud:

 • Sommervikar
 • Deltidsjobb/studentvikar som utleggsfullmektig

NAV

NAV er en av landets største arbeidsgiver for jurister. Omtrent 900 jurister jobber hver dag i NAV med saksbehandling på en rekke arbeid- og velferdsområder, med klage og ankesaker og med anskaffelses- og forretningsjus.


Nordea

Nordea er Nordens største bank med en juridisk avdeling på omtrent 200 advokater og assistenter i fire nordiske land. Group Legal har en internasjonal rettet arbeidshverdag. I Norge er vi omkring 30 advokater som jobber med transaksjoner, oppfølgning av kunder, nye produkter og digitale løsninger mm. Vi er med på å videreutvikle Nordea, i en bransje som gjennomgår store og spennende endringer.

Studenttilbud:

 • Trainee/praktikantordning

 


Norge-Amerika Foreningen

 

Norge-Amerika Foreningen (NORAM) er en stipendorganisasjon fra 1919.

Vi har stipend til LLM studier i USA, fra $2000–$20000. Få en spesialisering, samtidig som du får verdifull internasjonal erfaring.

NORAM har også hjelp til visum for internship/traineeship i USA, for å få relevant arbeidserfaring.

 


Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter

 

 

 

 

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter er et uavhengig organ underlagt Stortinget. Vår hovedoppgave er å fremme og beskytte menneskerettighetene i Norge. Vi gir blant annet råd og anbefalinger til Stortinget og forvaltningen i menneskerettslige spørsmål.

Studenttilbud:

 • Trainee/praktikantordning
 • Praksisplass gjennom UiOs praksisvalgfag

Norsk pasientskadeerstatning (NPE)

 

 

 

 

 

NPE er en statlig etat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Vi behandler erstatningskrav fra pasienter, som mener de har blitt skadet etter behandlingssvikt i offentlig og privat helsetjeneste. Saksbehandlingen er gratis for erstatningssøker. NPE er Norges største fagmiljø innen pasientskaderett. Vi har 160 medarbeidere og er en IA-bedrift.


Oslo politidistrikt

Politiet har en av samfunnets viktigste oppgaver, og vårt hovedmål er å imøtekomme publikums behov for trygghet, lov og orden gjennom effektiv forebygging og oppklaring av kriminalitet. Som hovedstadspoliti har Oslo politidistrikt spesielle utfordringer og flere oppgaver av nasjonal karakter.


Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune

Plan- og bygningsetaten er Oslo kommunes faginstans for plansaker, byggesaker, oppmåling og karttjenester og har ansvar for byens arealmessige og arkitektoniske utvikling. Dette innebærer å vurdere hvordan arealer skal brukes, planlegge hvordan områder bør utformes og bestemme hva som skal bygges. Hos oss arbeider ca. 500 engasjerte fagpersoner. Vi er stolte over å få planlegge, utvikle og ta vare på Norges største og mest komplekse by, Oslo.

Studenttilbud:

 • Sommerjobb
 • Masteroppgavesamarbeid

Protector

 

 

Protector Forsikring rekrutterer de rette menneskene. I vår vurdering er ikke karakterene dine alene tungtveiende, også evner, personlighet og innsats teller!

Forventningene til deg er høye og karrieremulighetene mange og varierte.

Protector leverer forsikring til bedrifter og offentlig sektor, men har også rundt 50 % av markedet for boligsalgsforsikring.

Studenttilbud:

 • Trainee/praktikantordning
 • Sommervikar

PwC

 

 

 

 

 

 

 

 

Advokatfirmaet PwC er et av landets største advokatfirmaer med 229 medarbeidere fordelt på kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Kristiansand, Førde, Ålesund, Trondheim og Tromsø. Som del av det internasjonale PwC-nettverket, er vi totalt over 12 500 advokater i mer enn 157 land og er dermed også verdens største nettverk av advokater og rådgivere. Våre kjerneområder er skatt, avgift og forretningsjus.

Som ansatt i Advokatfirmaet PwC vil du bistå nasjonale og internasjonale klienter innenfor følgende kompetanseområder:

• Skatterett, herunder nasjonal og internasjonal selskaps- og personbeskatning
• Selskapsrett
• Kontraktsrett
• Arbeidsrett
• Fast eiendom
• M&A og transaksjonsstøtte
• Transfer pricing
• Nasjonal og internasjonal merverdiavgiftsrett
• Forretningsjus
• Personvern

Studenttilbud:

 • Trainee/praktikantordning
 • Kurs, manuduksjoner eller lignende

Regjeringsadvokaten

 

 

 

 

Regjeringsadvokaten er statens advokat i sivile saker. Vi er prosedyreadvokater som fører saker på en rekke rettsområder som forvaltningsrett, erstatningsrett, skatterett, EØS-rett og menneskerettigheter. Vi driver også rådgivning, ofte om dagsaktuelle tema av stor samfunnsmessig betydning.

Studenttilbud:

 • Trainee/praktikantordning

Ræder

 

 

 

 

Advokatfirmaet Ræder bistår næringslivet med juridiske spørsmål. Ræder har siden 1949 gitt gode råd basert på solid juridisk fagkunnskap og forretningsmessig forståelse. Våre 60 advokater er juridiske- og strategiske rådgivere samt gode diskusjonspartnere for bedrifter, organisasjoner og offentlige myndigheter, både nasjonalt og internasjonalt.

Studenttilbud:

 • Trainee/praktikantordning
 • Skriveplass for masteroppgave
 • Deltidsjobb som resepsjonist/sekretær
 • Kurs, manuduksjoner eller lignende

SANDS

 

 

 

 

 

 

SANDS er et av Norges største og mest velrenommerte forretningsadvokatfirmaer med over 200 medarbeidere og kontorer i Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Ålesund, Tromsø og Tønsberg. Vi har store vekstambisjoner og klare mål. Vi er et firma hvor faglig kvalitet, trivsel, glede og entusiasme er bærebjelker i vår kultur.

Studenttilbud:

 • Trainee/praktikantordning
 • Deltidsjobb som resepsjonist
 • Kurs, manuduksjoner eller lignende

 


Selmer

 

 

Selmer er et av landets fremste advokatfirmaer med 160 medarbeidere. Underveis har vi vært tidlig ute med å jobbe på nye måter. Noe som skiller oss fra andre er at vi har en egen gruppe med revisorer og økonomer. Det gjør at vi kan tilby tverrfaglig rådgivning som andre ikke kan. Advokatbransjen er fortsatt tradisjonell. Selmer tenker nytt.

Studenttilbud:

 • Trainee/praktikantordning
 • Skriveplass for masteroppgave
 • Deltidsjobb som resepsjonist/sekretær
 • Veileder i Juristforeningens prosedyrekonkurranse
 • Kurs, manuduksjoner eller lignende

Simonsen Vogt Wiig

Simonsen Vogt Wiig er et av landets største og mest slagkraftige advokatfirmaer med 180 advokater. Vi tilbyr en stimulerende arbeidshverdag i et av de ledende forretningsjuridiske kompetansemiljøene i Norge. Vi leverer juridiske tjenester til næringslivet i full bredde. I Simonsen Vogt Wiig får du spennende muligheter for karriere- og kompetanseutvikling, og du blir del av et meget godt arbeidsmiljø.

Studenttilbud

 • Trainee/praktikantordning
 • Skriveplass for masteroppgave
 • Deltidsjobb som resepsjonist/sekretær
 • Veileder i Juristforeningens prosedyrekonkurranse
 • Kurs, manduksjoner eller lignende

Sivilombudsmannen

 

 

 

 

Sivilombudsmannen kontrollerer at den enkelte ikke utsettes for urett fra forvaltningen. Ved å behandle klager fra borgere og besøke steder der noen er fratatt friheten, arbeider vi for å gjøre myndighetene bedre, styrke tilliten til forvaltningen og for sikring og respekt av menneskerettighetene.

Studenttilbud:

 • Trainee/praktikantordning
 • Praksisplass gjennom UiOs praksisvalgfag
 • Sommervikar

Skatteetaten

 

 

 

Vil du jobbe i en alltid aktuell etat, der du får ta del i sterke, utviklende fagmiljø og arbeide med samfunnsrelevante oppgaver?

Velkommen til Skatteetaten!

Hos oss jobber om lag 6500 ansatte med ett felles samfunnsoppdrag: Å sikre finansieringen av velferdssamfunnet. I tillegg sørger vi for et oppdatert folkeregister. Våre kunder er alle landets innbyggere, bedrifter og foretak.

Studenttilbud:

 • Kurs, manuduksjoner eller lignende

Statens sivilrettsforvaltning

 

 

 

 

Statens sivilrettsforvaltning er et forvaltningsorgan underlagt Justisdepartementet, og har direktoratsfunksjon som sentral vergemålsmyndighet. Vi forvalter ordninger på tvers av sivil- og strafferetten, og behandler mange enkeltsaker av stor betydning for individet. Vi deltar også i regelverks- og utredningsarbeid på våre saksområder.


Thallaug

 

 

Advokatfirmaet Thallaug holder til på Lillehammer, og er et av de største advokatfirmaene på Indre Østland. Thallaug ble etablert i 1919 og består i dag av 21 medarbeidere.

Thallaug yter juridisk bistand innenfor alle rettsområder med særlig kompetanse innen forretningsjuss, skatt, alle forhold vedrørende fast eiendom, offentlig rett, straff og prosedyre.

Vi tilbyr traineestillinger ved vårt kontor, og har ca 4 – 6 traineer innom kontoret hvert år.

Studenttilbud:

 • Trainee/praktikantordning

 


Tenden 

Tenden er blant landets største advokatfirmaer utenfor Oslo. Fra Vestfold utfører vi oppdrag over hele landet og bistår også utenlandske klienter i Norge. Vi er et fullservice forretnings-juridisk advokatfirma som satser på løsningsorienterte tjenester til konkurransedyktige betingelser. Derfor har vi fokus på å fremme samarbeid, involvering og spesialisering i tillegg til høy trivsel, raushet og omtanke for hverandre. Det mener vi er med på å skape et godt arbeidsmiljø og kvalitet i arbeidet som utføres på vegne av klienter.

Studenttilbud:

 •  Trainee
 • Skriveplass

 


Thommessen

 

 

Advokatfirmaet Thommessen er et ledende advokatfirma med kontorer i Oslo, Bergen og London. Våre 190 advokater og advokatfullmektiger dekker hele det faglige spekteret innen forretningsjuss. Blir du en del av vårt team, kan vi love deg at du får jobbe med flere av Norges beste advokater. Fra første dag.

Studenttilbud:

 • Trainee/praktikantordning
 • Deltidsjobb som resepsjonist/sekretær
 • Kurs, manuduksjoner eller lignende

UiO/Det juridiske fakultet

Mer informasjon kommer.


Utenriksdepartementet

 

 

 

 

Utenrikstjenesten er en internasjonal, moderne kunnskapsbedrift som i dag teller 2435 personer, hvorav 822 er ansatte i departementet. UD er lokalisert på Victoria Terrasse i Oslo.

Utenriksdepartementets (UD) oppgave er å arbeide for Norges interesser internasjonalt. Norges interesser bestemmes blant annet av vår geografiske plassering i et strategisk område, vår åpne økonomi, vår posisjon som kyststat og forvalter av store marine ressurser og omfattende eksport av olje og gass.

Studenttilbud:

 • Trainee/praktikantordning

Utlendingsdirektoratet

 

 

Utlendingsdirektoratet (UDI) gjennomfører regjeringens innvandrings- og flyktningpolitikk og gir faglige innspill til utvikling av politikken. Vi skal legge til rette for lovlig innvandring og hindre misbruk av regelverket. Vi tilbyr også innkvartering til asylsøkere, og bidrar til retur av personer uten lovlig opphold. Menneskeverd, profesjonalitet og helhet er grunnleggende verdier i direktoratet. UDI ligger under Justis- og beredskapsdepartementet. Se også www.udi.no.

Studenttilbud:

 • Praksisplass gjennom UiOs praksisvalgfag
 • Sommervikar

Utlendingsnemnda

Utlendingsnemnda (UNE) er en av Norges største arbeidsplasser for jurister. Vi er et uavhengig forvaltningsorgan som behandler klager over vedtak fra Utlendingsdirektoratet (UDI). I UNE vil du kunne jobbe med blant annet utlendingsrett, internasjonal rett, menneskerettigheter og forvaltningsrett. Hos oss får du jobbe i et solid utlendingsfaglig miljø med godt tilrettelagte arbeidsforhold.

For mer informasjon om oss se www.une.no


Wiersholm

Wiersholm er et av Norges største forretningsjuridiske advokatfirmaer. Vi har spesialister innenfor alle forretningsjuridiske fagfelt, hvorav transaksjoner og prosedyre er de største virksomhetsområdene. Løpende kompetanseutvikling og et godt arbeidsmiljø som premierer kvalitet, forretningsfokus og lagånd, har gjort Wiersholm til et advokatfirma hvor de ansatte vokser og trives.

Studenttilbud:

 • Trainee/praktikantordning
 • Skriveplass for masteroppgave
 • Deltidsjobb som resepsjonist/sekretær
 • Kurs, manuduksjoner eller lignende

Wikborg Rein

Wikborg Rein er et av Norges ledende advokatfirmaer med kontorer i Oslo, Bergen, London, Singapore og Shanghai. Vårt mål er å utvikle de skarpeste hodene for å gjøre en forskjell i næringsliv og samfunn. Dette gjør vi ved å være den mest internasjonale, digitale og bransjeledende arbeidsplassen for jurister. Skap fremtidens advokattjenester sammen med oss!

Studenttilbud:

 • Trainee/praktikantordninger
 • Skriveplass for masteroppgave
 • Deltidsjobb som resepsjonist/sekretær/vaktmester
 • Veileder i Juristforeningens prosedyrekonkurranse
 • Kurs, manuduksjoner eller lignende

Yara

Yara’s Legal Department supports a global business with a wide range of legal challenges, and our team is a diverse group of lawyers who works across all continents. We would like to work with and develop curious law students at the Oslo HQ as part of our International Internship program.

Grow with us at yara.com, LinkedIn, Facebook and YouTube.

What we can offer students:

 • Internships