ALD 2024

Aktører

På denne siden får du en oversikt over aktørene som deltar på ALD 2024

Aabø Evensen

Advokatforeningen

AGP Advokater

Arntzen de Besche

BAHR

BDO

Utredningsenheten i Borgarting lagmannsrett

Brækhus

Bull Advokatfirma

Claims Link

CLP

CMS Kluge

Codex Advokat

Crawford & Company

Datatilsynet

Advokatfirmaet Dehn

Deloitte

Departementene

Departementene

DLA Piper

DNB-advokatene

DNV

Norges domstoler

Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Oslo kommune

ESA

Equinor

EY - Tax & Law / Technology Consulting

Finansdepartementet

Føyen

Gatejuristen

Glittertind

Grette

Haavind

HELP

Hjort

Husleietvistutvalget

Norges Høyesterett

IF forsikring

Inventura

JURK

Justis- og beredskapsdepartementet

Jussbuss

Kommuneadvokaten i Oslo

Kontoret for voldsoffererstatning

KPMG

Kogstad Lunde & Co

KS Advokatene

Kvale

Legalis

Lund & Co

Landsorganisasjonen i Norge, Juridisk avdeling

Mageli

Magnus Legal

Marsh

Miljødirektoratet

Molteberg Nilsen

NAV

Nordea

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk Hydro

Advokatfirmaet Nova

Oslo politidistrikt

Plan- og bygningsetaten

PwC

Regjeringsadvokaten

RIISA & Co

Reguleringsmyndigheten for energi

RSM Advokatfirma

Ræder Bing

SANDS

Sedgwick

Selmer

Simonsen Vogt Wiig

Sivilombudet

Sivilrettsforvaltningen

Skatteetaten