ALD 2022

AKTØROVERSIKT

På denne siden får du en oversikt over aktørene som deltar på ALD 2022.

Advokatforeningen

AGP

Arntzen de Besche

BAHR

Barnas Jurist

BDO

Bing Hodneland

Boston Consulting Group

Brækhus

Bull

Claims Link

CLP

Dalan

Datatilsynet

Deloitte

Departementene

Diskrimineringsnemnda

DLA Piper

DNB-advokatene

Eiendoms- og byfornyelsesetaten

ESA

Equinor

Ernst & Young

Finansdepartementet

Finanstilsynet

Forbrukertilsynet

Forsvarsmateriell

Føyen

Gatejuristen

Glittertind

Grette

Help

Hjort

Husleietvistutvalget

Haavind

Insj UiOs Studentklinikk for forretningsjus/Legal Clinic

Inventura

JURK

Jussbuss

CMS Kluge

Kogstad Lunde & Co

Kommuneadvokaten i Oslo

Kontoret for voldsoffererstatning

KPMG

KS Advokatene

Kvale

Landbruksdirektoratet

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Lovavdelingen

Marstrand

NAV

Nordea

Norges Høyesterett

Norsk Hydro

Oslo politidistrikt

PwC

Regjeringsadvokaten

RSM

Ræder

SANDS

Sedqwick

Selmer

Simonsen Vogt Wiig

Sivilombudet

Skatteetaten

Statens sivilrettsforvaltning

Statens vegvesen

Thallaug

Thommessen

Tolletaten

Trygderetten

Utenriksdepartementet

Utlendingsnemnda

Utlendingsdirektoratet

Wiersholm

Yara

Økland & Co

Aabø-Evensen

Wikborg Rein