Fagdagen

I forbindelse med Arbeidslivsdagene arrangeres fagdagen. Fagdagen har hvert år et bestemt tema som knytter seg til arbeidslivet som jurist. Temaet varierer fra år til år, men knyttes alltid tett opp mot ALDs hovedformål – å vise flest mulig karrieremuligheter etter fullendt studium.

I år handler ALDs fagdag om Sivilombudsmannen. Noen av temaene for foredraget er:

  • Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger: Stortinget har utnevnt Sivilombudsmannen til å ivareta den enkeltes rettigheter i møte med forvaltningen. Slik gjør jeg det. 
  • Fra innsyn i statsrådenes kalendre til åpning av aksjonærregisteret – innblikk i hverdagen til en saksbehandler hos Sivilombudsmannen. Ved Kari Bjella Unneberg, seniorrådgiver
  • Barn og unge skal bli hørt i alle saker – slik har mitt arbeid hos Sivilombudsmannen påvirket forvaltningens avgjørelser. Ved Marianne Lie Løwe, seniorrådgiver
  • Kontorsjef i Forebyggingsenheten Helga Fastrup Ervik: Sivilombudsmannen under FNs forebyggingsmandat: Besøk til steder der mennesker er fratatt friheten.

Fagdagen arrangeres onsdag 7. februar klokken 10:15-12:00 i Auditorium 6 (Domus Academica). Påmelding skjer elektronisk. Vel møtt!


Tidligere fagdager

Fagdagen 2017: Hva har du i loggen? -Personvern og overvåkning som arbeidsområde

Fagdagen 2016: Dommeryrket -Hvordan er det å jobbe i en domstol?

Fagdagen 2015: Hvorfor spesialisere seg innenfor strafferett? -Et offentlig og privat perspektiv

Fagdagen 2014: Å jobbe med juss internasjonalt

Fagdagen 2013: Mange karrieremuligheter -11 jurister forteller om sin yrkeskarriere