Fagdagen

Fra 2021 har fagdagen utgått i programmet. Istedenfor arrangeres det tematirsdag, der bedriftspresentasjonene knytter seg opp til to valgte, aktuelle temaer. Få mer informasjon under fanen «Tematirsdag».


Tidligere fagdager

Fagdagen 2020: Forsvarsmateriell. Arbeidshverdagen i Forsvarsmateriell. Juridiske problemstillinger knyttet til forliset av fregatten KNM Helge Ingstad. 

Fagdagen 2018: Sivilombudsmannen – Stortinget har utnevnt Sivilombudsmannen til å ivareta den enkeltes rettigheter i møte med forvaltningen. Slik gjør jeg det.

Fagdagen 2017: Hva har du i loggen? -Personvern og overvåkning som arbeidsområde

Fagdagen 2016: Dommeryrket -Hvordan er det å jobbe i en domstol?

Fagdagen 2015: Hvorfor spesialisere seg innenfor strafferett? -Et offentlig og privat perspektiv

Fagdagen 2014: Å jobbe med juss internasjonalt

Fagdagen 2013: Mange karrieremuligheter -11 jurister forteller om sin yrkeskarriere