Fagdagen

I forbindelse med Arbeidslivsdagene arrangeres fagdagen. Fagdagen har hvert år et bestemt tema som knytter seg til arbeidslivet som jurist. Temaet varierer fra år til år, men knyttes alltid tett opp mot ALDs hovedformål – å vise flest mulig karrieremuligheter etter fullendt studium.

Årets fagdag vil holdes av Oslo politidistrikt og Namsfogden i Oslo sammen med Wikborg Rein.

Oslo politidistrikt vil i samarbeid med Namsfogden i Oslo snakke om påtalemyndighetens rolle og hvordan det er å arbeide med komplekse straffesaker. Videre vil de gå gjennom spennende juridiske arbeidsområder for nye politifullmektiger, og behovet for jurister innen forvaltningen i politidistriktet.

Wikborg Rein tar også for seg hvilke karrieremuligheter man har etter jussen, men med fokus på advokatrollen innen både offentlig og privat sektor. Det blir særlig lagt vekt på forretningsadvokatrollen, hverdagen som fullmektig og de ulike mulighetene man har. Du får også ett innblikk i hvor ulike og inspirerende dagene kan være når man jobber som forretningsadvokat, og hvordan man kommer tett på klienten i store komplekse saker.

Fagdagen arrangeres onsdag 6. februar klokken 10:15-12:00 i Auditorium 6 (Domus Academica). Påmelding skjer elektronisk. Vel møtt!


Tidligere fagdager

Fagdagen 2018: Sivilombudsmannen – Stortinget har utnevnt Sivilombudsmannen til å ivareta den enkeltes rettigheter i møte med forvaltningen. Slik gjør jeg det.

Fagdagen 2017: Hva har du i loggen? -Personvern og overvåkning som arbeidsområde

Fagdagen 2016: Dommeryrket -Hvordan er det å jobbe i en domstol?

Fagdagen 2015: Hvorfor spesialisere seg innenfor strafferett? -Et offentlig og privat perspektiv

Fagdagen 2014: Å jobbe med juss internasjonalt

Fagdagen 2013: Mange karrieremuligheter -11 jurister forteller om sin yrkeskarriere