Fagdagen

 

Årets fagdag vil holdes av Forsvarsmateriell. Forsvarsmateriell har ansvar for å utruste Forsvaret med materiell for å bidra til økt operativ evne. Forsvarsmateriell jobber blant annet med å gi råd og foreta investeringer, for eksempel i nye stridsvogner og kampfly, og forvalter materiellet i hele levetiden. Under fagdagen får du vite mer om arbeidshverdagen i Forsvarsmateriell. Du vil blant annet få høre om de juridiske problemstillingene som reiste seg i forbindelse med forliset av fregatten KNM Helge Ingstad.

Fagdagen arrangeres torsdag 6. februar klokken 10:00-12:00 på undervisningsrom 3109 på Domus Juridica. Vel møtt!


Tidligere fagdager

Fagdagen 2018: Sivilombudsmannen – Stortinget har utnevnt Sivilombudsmannen til å ivareta den enkeltes rettigheter i møte med forvaltningen. Slik gjør jeg det.

Fagdagen 2017: Hva har du i loggen? -Personvern og overvåkning som arbeidsområde

Fagdagen 2016: Dommeryrket -Hvordan er det å jobbe i en domstol?

Fagdagen 2015: Hvorfor spesialisere seg innenfor strafferett? -Et offentlig og privat perspektiv

Fagdagen 2014: Å jobbe med juss internasjonalt

Fagdagen 2013: Mange karrieremuligheter -11 jurister forteller om sin yrkeskarriere