Fagdagen

I forbindelse med Arbeidslivsdagene arrangeres fagdagen. Fagdagen har hvert år et bestemt tema som knytter seg til arbeidslivet som jurist. Temaet varierer fra år til år, men knyttes alltid tett opp mot ALDs hovedformål – å vise flest mulig karrieremuligheter etter fullendt studium.

Mer informasjon om Fagdagen kommer.


Tidligere fagdager

Fagdagen 2017: Hva har du i loggen? -Personvern og overvåkning som arbeidsområde

Fagdagen 2016: Dommeryrket -Hvordan er det å jobbe i en domstol?

Fagdagen 2015: Hvorfor spesialisere seg innenfor strafferett? -Et offentlig og privat perspektiv

Fagdagen 2014: Å jobbe med juss internasjonalt

Fagdagen 2013: Mange karrieremuligheter -11 jurister forteller om sin yrkeskarriere