Messedagen

Etter å ha møtt en rekke aktører på kurs, foredrag og bedriftspresentasjoner i regi av ALD, får studentene virkelig anledning til å orientere seg om hvilke arbeidsmuligheter de har på messedagen – den storslåtte avslutningen på ALD. Her møter man aktører fra både privat og offentlig sektor, som får mulighet til å presentere seg selv og hva de kan tilby for studentene både før og etter fullendt studium.

Under ALD 2021 bli messedagen digital, og vil foregå fredag 12. februar. Den digitale messedagen vil bli gjennomført på plattformen Graduateland. Her må studentene selv lage en bruker, for å kunne delta. Ved å trykke på lenken kommer du rett til siden hvor du må opprette bruker: https://aldoslo.graduateland.com/no/events.

Den digitale messedagen viser studentene bredden i hva man kan jobbe med som jurist. I forkant av messedagen gis ALD-magasinet ut, som skal presentere alle messedagens aktører for studentene.

For noen studenter vil det også være aktuelt å søke trainee-/praktikantstilling, som regel fra og med tredje avdeling. I forbindelse med dette er enkelte aktører også med i den såkalte intervjuordningen.