TEMATIRSDAG

Hva er tematirsdager?

Tematirsdag innebærer at vi knytter bedriftspresentasjonene på tirsdagene opp mot temaer. For ALD 2022 har vi valgt temaene arbeidsrett til den ene dagen, og personvern og GDPR til den andre.