Tematirsdag

Hva er tematirsdager? 

Tematirsdag innebærer at vi knytter bedriftspresentasjonene på tirsdagene opp mot temaer. For ALD 2021 har vi valgt temaene internasjonale muligheter og immaterielle rettigheter. Mer info kommer.