Tematirsdag

Hva er tematirsdager? 

Tematirsdag innebærer at vi knytter bedriftspresentasjonene på tirsdagene opp mot temaer. For ALD 2021 har vi valgt temaene internasjonale muligheter og immaterielle rettigheter. 

Tirsdag 2. februar vil ESA, Lovavdelingen og Nordea holde bedriftspresentasjoner knyttet til internasjonale muligheter.

 

Tirsdag 9. februar vil Simonsen Vogt Wiig, Føyen Torkildsen og Haavind holde bedriftspresentasjoner knyttet til immateriale rettigheter.