Tematirsdag

Hva er tematirsdager? 

Tematirsdag innebærer at vi knytter bedriftspresentasjonene på tirsdagene opp mot temaer. For ALD 2020 har vi valgt legal tech, som sannsynligvis blir tirsdag 4. februar, og miljørett, som sannsynligvis blir tirsdag 11. februar (med forbehold om at temaene bytter plass). Vi ser for oss variert innhold og ulike vinklinger fra de ulike firmaene som får plass på tematirsdagene. F.eks. kan det være interessant å høre om et firma som har hatt en veldig stor sak knyttet til energi, eller å høre om ulike problemstillinger knyttet til personvern. Vi i styret kommer til å diskutere ulike alternativer for å sikre variert og spennende innhold, men håper selvfølgelig aktørene selv har forslag til temaer/områder/saker/ordninger de vil belyse.

Kan man delta på Tematirsdag OG holde vanlig bedriftspresentasjon?

Nei. Tematirsdag er et alternativ til vanlig bedriftspresentasjon. Det er i utgangspunktet slik at dersom man ønsker å holde «vanlig» bedriftspresentasjon, så har man ikke mulighet til å delta på Tematirsdag i tillegg. Når det er sagt: Dersom man ønsker å delta på Tematirsdag istedenfor å holde «vanlig» bedriftspresentasjon, så vil man naturligvis fortsatt kunne bruke litt tid på å fortelle om og promotere firmaet sitt.

Hvor skjer tematirsdagene? 

Tematirsdagene skjer i utgangpunktet i lokalene til aktørene. Skulle man foretrekke å avholde presentasjonen på fakultetet, vil det sannsynligvis være mulig å få til det.

Hvor mange aktørplasser er det per Tematirsdag?

Vi antar det vil være rom for 3-4 presentasjoner per Tematirsdag. Om alle som vil får lov til å ha presentasjon på Tematirsdag, avhenger av hvor mange aktører som ønsker å delta.