CVideo

CVideo

Under ALD har du mulighet til å søke på mange spennende stillinger hos de ulike aktørene. ALD benytter CVideo som søknadsportal.

Søk her!

Se videoen under for en rask innføring i CVideo.

INTERVJUORDNINGEN

I tillegg til ordinære søknader kan du også delta i intervjuordningen. Denne gjennomføres ved at du må ha lastet opp digital CV og søknad gjennom CVideo. Her er du med i trekning av et intervju på den aktuelle stillingen aktøren utlyser. 

Se hvilke aktører som deltar i intervjuordningen her: http://arbeidslivsdagene.no/intervjuordningen/intervjuaktorer/

Har du noen spørsmål til bruken av CVideo?
Send mail til kontakt@cvideo.no. 

Har du spørsmål til intervjuordningen? Send en mail til arbeidslivsdagene@juristforeningen.no