Arbeidslivsdagene

Arbeidslivsdagene

Arbeidslivsdagene (ALD) arrangeres av Juristforeningen og er en 26 år lang tradisjon ved Det juridiske fakultet i Oslo. For studenter er dette en viktig arena for å bli kjent med fremtidige arbeidsgivere. Gjennom ALD representeres både advokatfirmaer, offentlige aktører, fagforeninger, konsernjuridiske avdelinger og konsulentselskaper.

Arrangementet foregår over to uker i februar hvert år, og består av bedriftspresentasjoner, kurs/foredrag og en messedag hvor svært mange advokatfirmaer, konsernjuridiske avdelinger og offentlige aktører har stands. I tillegg utgis ALD-magasinet i forkant av arrangementet, hvor aktørene presenteres.