ALD-styret

ALD-STYRET

ALD-styret arrangerer Arbeidslivsdagene hvert vårsemester. Under Arbeidslivsdagene får studentene ved Det juridiske fakultet i Oslo bli bedre kjent med relevante arbeidsmuligheter for jusstudenter og ferdigutdannede jurister.

ALD-styret velges under Juristforeningens generalforsamling. Alle studenter ved Det juridiske fakultet i Oslo som også er medlemmer av Juristforeningen kan stille til valg. 

STYRET 2023/2024

Lillian Hjelmeland

Leder

Eirik Marcelius Haug

Økonomiansvarlig

Tobias Gudevold

Presentasjonsansvarlig

Sofia Piquero Willassen

Messedagsansvarlig

Christian Christiansen

Markedsføringsansvarlig

Ellinor Ratikainen Lund

Magasinansvarlig