MESSEDAGEN

Etter å ha møtt en rekke aktører på kurs, foredrag og bedriftspresentasjoner i regi av ALD, får studentene virkelig anledning til å orientere seg om hvilke arbeidsmuligheter de har på messedagen – den storslåtte avslutningen på ALD. Her møter man aktører fra både privat og offentlig sektor, som får mulighet til å presentere seg selv og hva de kan tilby for studentene både før og etter fullendt studium.

For noen studenter vil det også være aktuelt å søke trainee-/praktikantstillinger. I forbindelse med dette er enkelte aktører også med i den såkalte intervjuordningen.

Etter å ha møtt en rekke aktører på kurs, foredrag og bedriftspresentasjoner i regi av ALD, får studentene virkelig anledning til å orientere seg om hvilke arbeidsmuligheter de har på messedagen – den storslåtte avslutningen på ALD. Her møter man aktører fra både privat og offentlig sektor, som får mulighet til å presentere seg selv og hva de kan tilby for studentene både før og etter fullendt studium.

Vi ser frem til å avholde messedagen fysisk den 11. februar 2022!

For noen studenter vil det også være aktuelt å søke trainee-/praktikantstilling, som regel fra og med tredje avdeling. I forbindelse med dette er enkelte aktører også med i den såkalte intervjuordningen.